SÄÄ
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
#
ke 10.1.2018 klo 11:21 [päivitetty ke 11:30] 0

Keliber jätti litiumtehtaan YVA-ohjelman Ely-keskuksen käsiteltäväksi

Keliber selvittää litiumkemiantehtaan sijoittamista Kaustisen Kalavedelle tai Kokkolan suurteollisuusalueelle Ykspihlajaan. Osana sijoittamispaikkatarkastelua yhtiö on valmistellut Kokkola Industrial Parkin alueelle kemiantehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja jättänyt YVA-ohjelman Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viranomaiskäsittelyyn.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kemiantehtaan toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. YVA-prosessin aikana käydään läpi ympäristön nykytila ja tulevan tuotantotoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimiin. Samoin selvitetään vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja alueen yhdyskuntarakenteeseen.

– Emme ole vielä tehneet päätöstä tulevan kemiantehtaamme sijainnista. Aloitimme KIP:n alueelle mahdollisesti sijoitettavan kemiantehtaan YVA-prosessin valmistelun ennen sijoituspaikkapäätöksen tekemistä. Halusimme samalla varmistaa, että pysymme projektillemme asetetussa toteutusaikataulussa, toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Tavoitteena on, että YVA-selostus valmistuu kevään 2018 aikana.

Kemiantehtaan YVA-prosessi on yhtiölle tärkeä ja Lamberg kertoo Keliberin toivovan, että alueen ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja antavat palautetta yhtiön suunnitelmista. Sen takia Keliber järjestää ensi viikolla ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevan yleisötilaisuuden Ykspihlajan toimitalolla Kokkolassa.

Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Käytämme nimimerkkiä, mikäli se on syötetty. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.


Kommentit