KP24
  
KP24.fi uutiset:
Kalajokiseudun keskustelua
Aihe on täysin vapaa
Otsikko:  
Viesti:

Max 4000 merkkiä  
 
Nimi:  
Paikkakunta:  
Nimimerkki
(jos haluat käyttää)
 
Sähköposti:  


Rekisteriseloste»
Lähde ja sen vesi sekaisin
Kirjoittanut: mika virpiranta / 4.5.2016 / klo 14:16, Kalajoki
Yle kieltäytyy luovuttamasta todistusaineistoa veronkierrosta veroviranomaisille vetoamalla lähdesuojaan. Ylen argumentti on väärä. Ylen virheellisessä argumentissa todistusaineisto (Panama-aineisto) ja sen luovuttaja (Whistle Blower) sekoitetaan keskenään. Aineiston luovuttajalla on ehdoton ja rikkomaton lähdesuoja, mutta luovutetulla aineistolla itsellään ei ole minkäänlaista suojaa. Ellei Yle luovuta Panama-aineistoa viranomaisille niiltä osin kun aineisto ei paljasta aineiston luovuttajan eli lähteen henkilöllisyyttä, Yle syyllistyy vähintään viranomaistoimien hankaloittamisen kautta oikeudenkäytön estämiseen ja rikoksen suosimiseen. Lähdettä tulee suojella, mutta lähteen vettä saa ja tuleekin käyttää, sillä käyttämättömänä seisova vesi pilaa lähteensäkin. Ellei se sitten olekin Ylen todellinen tavoite.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Suomen lopun alku koitti Kirjoittanut: mika virpiranta / 13.4.2016 / klo 23:27, kalajoki
Talous muuttuu paremmaksi vain muuttamalla politiikka internationalistisesta 180° nationalistiseksi. Ainoa talouden pelastus on vapaakaupan loppu sekä ero EU:sta ja Eurosta. Omaan rahaan paluun jälkeen tulee säätää kumoamaton perustuslaki, joka estää kansallisen valuutan lyhyeksi myynnin: vain valuutan shorttaus on aina aiheuttanut hyperinflaation. Kekkonen ei päästänyt Kokoomusta hallitukseen hyvästä syystä: syy ovat jäljet, jotka Kokoomuksen hallitustaipaleet aina tallovat. Ongelma Suomessa on, että yhden paremman tilin jälkeen Kokoomus äänestetään hallitukseen. Vallitseva vapaamuurarillinen talouspoliittinen taikausko on tuontia kansalta, joka käyttää sitä toisten kansojen varallisuuden kavaltamiseen. Arvon vaihto arvoon on kauppa; Arvon vaihto epäarvoon on uhraus, ja uhraus on kategorisesti taikauskoa. Kun Kokoomuksen johdolla 60 % kansantaloudesta eli kotimainen kysyntä nyt uhrataan, jotta sen elinvoima elävöittäisi viennin kalmon edes zombiksi, niin Suomen lopun alku koittaa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Väyrynen ja itsenäisyys
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 28.3.2016 / klo 13:48, Kalajoki
Suomessa on jo itsenäisyyttä ajava puolue Itsenäisyyspuolue IPU. Mihin siis toista EU:sta eroamista ajavaa puoluetta tarvitaan? Vastaus tähän retoriseen kysymykseeni on helppo: jakamaan itsenäisyyttä kannattavien jatkuvasti kasvava joukko useammaksi keskenään riiteleväksi puolueeksi niin, ettei yksikään pääse kasvamaan riittävän suureksi erottamaan Suomi EU:sta. Väyrynen tietää hyvin, että hänen henkilökohtainen kannatuksensa on yhtä suuri kuin koko IPU:n, ja siksi jopa IPU:n kannattajat ovat valmiina hyppäämään Väyrysen kelkkaan toivossa, että Väyrysen johdolla saavutettaisiin se, mihin IPU itse ei ole kyennyt. Tosiasiassa kyse on siis itsenäisyysvoimien heikentämisestä. Muutenhan Väyrynen olisi voinut liittyä jo olemassa olevaan Itsenäisyyspuolueeseen. Kepu pettää aina, ja Väyrynen on kepulainen ytimiään myöten.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Dyyni uusiksi Kirjoittanut: Lomaosakas / 28.3.2016 / klo 13:48, HELSINKI
Hienoa, että ruma Dyyni-ravintola puretaan. Uusi hotelli saisi sopia maisemaan rannoilta katsoen paremmin kuin viimeaikaiset uudisrakennukset. Vakituisten asukkaiden tuoma harmi on se, että vievät isoja koiria pitkin pitkospuita. Koirat levittävät OULUN YO:n mukaan eniten punkkitauteja taajamissa. Myöskään urea ym. jätökset eivät sovi puhtaalle hiekalle.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Valemediaa ei ole
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 4.3.2016 / klo 11:11, Kalajoki
Olen medianomi amk–tutkinnon suorittaneena yhteiskunta-, media- ja globalisaatiotutkijana lähinnä pöyristynyt tavasta, jolla valtamedian päätoimittajien inkvisitio julisti vaihtoehtomediat valemediaksi. Termi Valemedia itsessään ampuu itseään jalkaan, koska viestin välityksen kanava eli medium itsessään ei voi olla oikeellinen tai valheellinen: Medium vain on tai sitä ei ole. Päätoimittajainkvisitio nähtävästi haluaa, ettei sitä ole. Onko köörin tarkoituksena poistaa ilmaisukanava ei-toivottujen mielipiteiden ilmaisulta? Jollei ei-toivotuilla soraäänillä olisi ilmaisukanavia saati jos ne poistettaisiin, niin silloin internet-somen sijasta soraääniä aletaan huutaa kaduilla kivillä ja polttopulloilla. Ison maailman meininkiäkö halutaan? Ihminen katsoo ja lukee yleensä sitä, mikä todistaa hänelle omaksumansa maailmankuvan oikeaksi: miksi siis ylipäätään lukea sellaista, jonka sisältöä se ei kannata. Voi olla lukematta. Vanha sanontakin sanoo, että Älä ammu viestintuojaa, jos viesti ei miellytä. Sitä paitsi: edes oikeuslaitos ei ole pystynyt todistamaan esimerkiksi Magneettimedian artikkeleiden uutisdatasisältöjä valheellisiksi tai vääriksi, vaan ainoastaan valtamediassa tavoitellun kaltaista maailmankuvaa loukkaavaksi.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Katupartiot ovat jokamiehenoikeus Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 15.1.2016 / klo 15:17, Kalajoki
Rikoslain hätävarjelupykälien RL 3§6 ja RL 4§4 mukaan jokaisella on oikeus puolustaa itseään tai toista sekä omaisuuttaan tai toisen omaisuutta jo tapahtuvaa tai alkamassa olevaa tai siltä vaikuttavaa laitonta hyökkäystä vastaan keinoilla, jotka ovat eettisesti hyväksyttävästi hyökkäyksen pysäyttäviä. Voimankäyttöjärjestys on neuvoen, kehottaen, käskien, toimien voimakeinoilla, ja toimien voimankäyttövälineillä (alle 70-senttinen terätön ja pykämätön ei-metallinen kokoon painumaton ja taipumaton keppi, kaasuaseet, käsiraudat); Yllätyshyökkäys oikeuttaa välittömän hätävarjelun voimakeinoin; Hätätilanne myös hätävarjeluvälineillä (millainen esine tai ase tahansa). Jokaisella on jokamiehen kiinniotto-oikeus myös käsirautoja ym. sidontavälineitä käyttäen rikoksen ollessa meneillään, tai rikoksen jo päätyttyä rikoksentekijän ollessa vielä kiinniottajan näkyvissä; kiinniotetun kahlitseminen on kielletty. Hätävarjelu ja kiinniotto-oikeus ovat rajoittamattomia jokamiehen oikeuksia: viranomaisille ne ovat lisäksi ehdottomia velvollisuuksia. Hätävarjelupykälien mukaan toimiva katupartio ei ole laiton, eikä laillista partiointia voida kieltää tai rajoittaa perustuslain yhdistymisvapautta rikkomatta.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Opettajat ovat lomansa ansainneet
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 22.12.2015 / klo 13:50, Kalajoki
18.12.2015 Martti Puoskarin kirjoitus vaatii kriittisen palautteen. Puoskari ei Stubbin tapaan käsitä, että opettajien työ ei ole perinteinen kello 8 – 16 duuni. Puoskarin ja Stubbin kommentit osoittavat pelkkää kateutta asiasta, josta heillä ei ole mitään tietoa saati kokemusta. Opettajan työpäivä ei lopu siihen, kun työpaikan ovi kolahtaa selän takana kiinni, kuten Stubbilla ja Puoskarilla, vaan aivan päinvastoin – sitten opettajan todellinen työpäivä vasta alkaa. Kesäloman ensimmäisestä kuukaudesta puolet menee edeltävän lukuvuoden lopettamisen töihin ja viimeisestä kuukaudesta puolet menee seuraavan lukuvuoden suunnittelu- ja valmistelutöihin. Työpäivä ei pääty oppilaiden kotiutumiseen vaan sitten opettajan työ jatkuu seuraavan päivän valmisteluun, kokeiden laadintaan ja kokeiden jälkeen niiden korjaamiseen, oppilaiden edistymisen ja edistymisedellytysten arviointiin jne. Opettajan työpäivä ei pääty edes siihen, vaan opettajan on myös ammattitaitonsa ylläpitämiseksi pakko opiskella itsekin. Näin opettajan todellinen työaika nousee helposti 10 - 11 tuntiin päivässä. Tehtyjen ns. näkymättömien työtuntien määrä kokonaistuntipalkaksi muunnettuna laskee korkeakoulutetun opettajan palkan hitsaajan tai lähihoitajan liksan tasoiseksi, ellei jopa heikommaksi. Opettaja on korkeakoulutetuista kaikkein heikoimmin palkattu. Ainoa etu, joka opettaja itse ammatistaan itselleen saa, on lomat. Opettaja kyllä tarvitsee jokaisen minuutin lomistaan Stubbin kaltaisten pahimman luokan koulukiusaajien haistatteluista, jäynänteosta ym. käytöshäiriöistä toipumiseen. Ja jos tehtyjen näkyvien ja näkymättömien työtuntien määrä suhteutetaan lomapäivien määrään, niin opettajia kadehtivalla duunarilla ja virkamiehelläkin on enemmän todellista lomaa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kalajoen kyläkoulujen kenkkäys Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 22.12.2015 / klo 13:49, Kalajoki
Totuus on aina subjektiivinen; objektiivista totuutta ei ole: Yhden musta on toisen valkoinen, yhden totuus on toisen valhe, yhden ainoa oikea jumala on toisen antijumala. Totuus riippuu täysin siitä, mitä näkemystä tunnustavien joukossa seisot, ja minkä joukon näkemykset tunnustat. Asia erikseen on se, millaisen indoktrinaation jälkeen on näkemyksensä omaksunut. Siten en voi pitää objektiivisena totuutena Kalajoen koulukenkkäystä. Kyläkoulujen kenkkäyksestä ei synny säästöjä vaan entistä suuremmat menot, koska uuden keskussuurkoulun rakentaminen tulee nielemään kyläkoulujen myynnistä saatavat tulot moninkertaisesti, ja kyläkoulujen opettajien erottamisesta syntyvät säästöt palavat koulutaksien bensana. Koska säästöjä ei synny, niin siksi näkemykseni mukaan Kalajoen kepulainen juntta kenkkää täysin riittävillä oppilaspohjilla toimivat hyväkuntoiset kyläkoulut, jotta kepulaisia ylisukupolvisesti äänestävät uskonnolliset suurperheet saavat kuntalaisten kunnostamalla kohtuuhintaisiksi subventoimia asuntoja. Sama kenkkäyskuvio on meneillään koko maassa. Tätä kutsutaan rankismiksi eli samassa asemassa olevien tai samaa ideologiaa tunnustavien suosimiseksi, ja se on korruption muoto. Korruptio on rikos, johon syyllistymistä tulisi kaikkien ja eritoten luottamushenkilöiden välttää.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Valtakunnanoikeus koolle!
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 5.12.2015 / klo 10:59, Kalajoki
VM on talous-voodoon sylttytehdas. Matti Vanhanen todisti 3.12. 08:15 radiohaastattelussa, että sisäisellä devalvaatiolla pyritään nostamaan tuontituotteet hintoihin, joita kansa ei ole halua maksaa, jotta viennin määrä suhteessa tuonnin määrään kasvaisi. Tämä sisäinen devalvaatio ei toimi, koska suomalaiset tuotteet ovat aina tuotuja kalliimpia, vaikka niitä halvennettaisiin kuinka. Siksi ostovoiman tuhoamisen seurauksena kehittyy deflaatio, joka vain syventää supistuvan kauppavaihdon alijäämää. VM:n toinen voodoo-projekti tarjoustalousoppi menee sekin munilleen, minkä todistaa se, että irtisanomisista ja palkka-alesta kertyvät säästöt eivät luo kasvua ja kohota työllisyyttä vaan siirtyvät osinkoina makaamaan pankkitileille. VM käyttää Kokoomusta kumileimasimenaan ja äänitorvenaan, kuten Stubb & Co. jatkuvat valheet todistavat. Mikä tai kuka kontrolloi VM:n toimia ohjaavaa ideologiaa, on toisen jutun aihe. Mutta se ohjaus ei tule Suomesta: siksi VM:n ja sen kätyri-Kokoomuksen toiminta on maanpetos, jota kepu ja persut ovat lähteneet peesaamaan. Vaadin Kokoomuksen Valtakunnanoikeuteen ja koko VM:n virkamiehistön erottamista!


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Islamistiterroristit ovat aina sunneja Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 30.11.2015 / klo 10:49, Kalajoki
Suomen mediasta ei kuule totuutta islamismiterrorismista, koska se hankkii uutisensa yksinomaan USA:n uutistoimistoilta. Venäjän ja Kiinan uutistoimistojen data on totuudenmukaisempaa. Yksi ohitettu totuus on, että islamilaiset terroristit ovat aina sunnilaisia. Shiialaisia terroristeja tai terrorismin tukijamaita ei ole koskaan ollut, ei ole, eikä tule olemaan. Tästä syystä Suomessa tulisi kieltää sunnalaisen Islamin harjoittaminen ja moskeijat terrorismin tukemisena. USA tukee ja kouluttaa sunniterroristeja, koska shiia-vihollisen vihollinen on Israelin ystävä. Tämä on totuus USA:n ns. terrorismin vastaisesta taistelusta.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syytä
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 12.10.2015 / klo 14:40, Kalajoki
Olen ilmastoänkyrä. En kiistä ilmastonmuutosta vaan ihmisen syyllisyyden siihen. Ihmisen hiilipäästöt eivät ole syy ilmastonmuutokseen, vaan Maapallo itse. Olen ollut yhteyksissä parhaisiin geologian asiantuntijoihin ympäri maailman. Yksikään ei pystynyt todistamaan empiirisillä kenttätutkimuksilla alityönnön tapahtumista missään. Laattasubduktio on empiirisesti todistamaton pseudo-oppi, josta on tehty patologinen kultti. Sen mukaan Maan ympärysmitta on aina ollut, on, ja tulee aina olemaan 40 075 Km. Tuo käsitys on loogisesti kestämätön, koska edelleen Maa imuroi avaruudesta pölyä NASA:n arvion mukaan 40 – 70 kilotonnia vuodessa: kolmessa miljardissa vuodessa Maan läpimitta on 1,5 – 2 -kertaistunut. Pienemmällä Maalla oli pienempi painovoima, mikä salli dinosaurusten kasvaa valtaviksi ja korentojen haukan kokoisiksi: tuollainen megafauna rusentuisi nykyisessä painovoimassamme. Maa kasvaa. Mitä isommaksi Maa kasvaa, sitä nopeammin ja enemmän Maa imuroi avaruuspölyä. Maan kasvu kiihtyy hitaasti, mutta jatkuvasti. Lisääntyvä massa lisää Maan ytimen painetta, joka muuntuu lämmöksi. Lämpö kohoaa paisuttaen vaippaa, mikä venyttää Maan kuorta. Maapallo paisuu n. 90 000 Km pitkistä valtamerien keskiselänteistä. Keskiselänteet pumppaavat valtameriin lämpöä ja kasvihuonekaasuja, mikä aiheuttaa valtamerien lämpenemisen kautta ilmaston lämpenemisen. Maa paisuu eniten Itä-Tyynenmeren Harjanteesta (East Pacific Rise). Tyynenmeren paisumisen aiheuttaman alueen suhteellisen kevenemisen vuoksi Euraasian ja Amerikoiden mannermassat väänsivät 2008–15 Maan pyörimiskulman 66,5 °:sta 61 °:een. Tämä muutos lisää Maahan imeytyvän Auringon säteilyn määrää. Pyörimisakselin astemuutos aiheuttaa myös magneettisen pohjoisnavan liukumisen kohti Siperiaa, koska raskaamman ytimen pyörintäkulma kallistuu keveämpää vaippaa hitaammin. Ilmastonmuutos on Maan tekoa, eikä sitä ihmisen konsteilla kuten hiilivapaalla energiantuotannolla pysäytetä. Luonnon ja ihmisen tulee vain sopeutua ilmaston muuttumiseen.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ilmastonmuutos ei ole ihmisen syytä Kirjoittanut: Risto Nikula / 31.10.2015 / klo 10:19, Kalajoki
Komppaan Mika sinua ainakin tuon otsikon kohdalta. Miten selität tuolla magneettisen pohjoisnavan siirtymisellä sen, että keskiaikana täällä pohjolassa on vallinnut jokseenkin nykyisen keski-tai eteläeuroopan kaltaiset lämpötilat. Esimerkkejä: Lapin soista löytyy vieläkin todellisia jykeviä mäntytukin jäännöksiä vaikka ovatkin nykyisin nk. vaivaiskoivikkoaluetta. Turun museosta löytyy kirjattuna kruunun kirjasta kuinka jyväskyläläiset isännät ovat veroina maksaneet kuka 60 kpl kuka 80 kpl tammitynnyreitä.Siis Jyväskylän korkeudella kasvoi tammimetsiä. Kuitenkin kävi niin, että 1600-luvulla yhdessä vaiheessa nk. auringonpilkut hävisivät muutamaksi vuodeksi lähes kokonaan. Tämä taas on dokumentoitu muistaakseni englantilaisessa observatoriossa. Tästä seurasi nk. pikku jääkausi Eurooppaan. Thames-joki jäätyi useana talvena ja meillä täällä pohjolassa oli pahat nälänhädän vuodet, kun pakkanen vei kylvetyn viljan ja muun sadon. Minä taas olen vahvasti sitä mieltä, että auringon toiminta vaikuttaa maapallon lämpötiloihin jatkuvasti joko lisääntyvien tai vähenevien aurinkomyrskyjen voimalla ja kautta. Ihmisen toiminta on kuin pisara meressä siinä, miten aurinko vaikuttaa. 90-luvun alussa, kun nk. kylmän sodan vaihe Usan ja NL:n väliltä poistui, eikä USA:n johto voinut hallita porukkaansa tuolla itäpelotteella, kokosi silloinen presidentti tärkeitä päättäjiä ja neuvonantajiaan miettimään korvaavia pelotteita ja yksi niistä oli ilmaston lämpeneminen. Ei tarvitse kuin miettiä, mitä mielettömyyksiä tuo hysteria on saanut aikaan. Joku hehkulamppujen valmistuskielto ja sen myötä käyttökielto sisätiloissa. Mitä energiansäästöä tuolla katsotaan saatavan aikaan.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Miksi USA ei luhistu?
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 10.10.2015 / klo 11:29, Kalajoki
USA ei luhistu velkoihinsa siksi, että Fedin omistajat ovat USA:n velkojat. Koska Fed luo dollarin tyhjästä ilmasta, USA:n velka tosiasiassa on myös tyhjää ilmaa. Koska reittaajat ovat Fedin omistajien yhtiöitä, he pitävät USA:n reittauksen AAA:na maailman tappiin asti täysin riippumatta USA:n valtion näennäisestä vararikkotilasta. USA-dollari on fiat-valuutta: ts. dollarin vaihtoarvo ei ole sidottu kultaan tai mihinkään muuhunkaan konkreettiseen, vaan ihmisten tulevaan työhön eli velkaan. Näin dollarin takeena on velanmaksukyky eli tuottavuuden kasvu. Mutta ei vain amerikkalaisten, vaan kaikkien dollaria vaihdannassaan käyttävien yhteinen tuottavuuden kasvu. Tässä on myös todellinen syy sille, miksi Suomessa hallitus ajaa tuottavuusloikkaa. Fiat-järjestelmä on puhallus, jolla tyhjästä ilmasta luotu raha lainataan lainaajalle, jonka pitää maksaa velkansa takaisin konkreettisella omaisuudella. Eli arvolla maksetaan epäarvo. Fedin omistajat luovat dollarin tyhjästä ilmasta ja lainaavat sen USA:n valtiolle, joka sitten lainaa sen edelleen kansantalouteen liikepankkien kautta. Kun velka korkoineen on maksettu takaisin Fedille dollareina, Fedin omistajat vaihtavat voittonsa dollareista eli epäarvosta kiinteäksi omaisuudeksi eli arvoiksi, kuten maaksi, jalokiviksi, jalometalleiksi, osakkeiksi jne. Fed ei edes anna USA:n maksaa velkojaan täysin takaisin, koska näin Fedin omistajat voivat käyttää USA:n velallisuutta tekosyynä ohjata USA:n politiikkaa. Fed ei koskaan tule perimään USA:n velkoja takaisin täysimääräisesti, muttei myöskään anna niitä anteeksi: kukapa vapauttaisi kultamunia munivan hanhen hirttosilmukasta tai pistäisi sen lihoiksi. USA ei tarvitse sotia velkojensa maksamiseksi. Sen sijaan Fedin omistajat ajavat USA:n sotiin saadakseen maailman sotavelkojen kautta tiukemmin hallintaansa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
USA ja Syyria Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 3.10.2015 / klo 07:57, Kalajoki
Aloitettuaan maailmanlaajuisen sodan terrorismia vastaan 2001, nyt USA tukee terroristeja Syyriassa. Ainoat, jotka Syyriassa aidosti sotivat terrorismia vastaan ovat alawiitit, Hizbollah ja Venäjä. Joten mitä Syyriassa oikeasti tapahtuu? Assadin heimo alawiitit ovat shiioja. Israelin perivihollinen Libanonin Hizbollah on shiialainen. Hizbollah voitti Israelin viimeksi, kun Israel hyökkäsi Libanoniin (paitsi vallan sylikoiramedian propagandassa). Hizbollah on valtio valtiossa Libanonissa. Hizbollah on valtion mittaluokan taistelukyvyn omaava sotakone toisin kuin ritsoja ja puupyssyjä heiluttelevat sunni-palestiinalaisten Fatah Länsirannalla ja Hamas Gazassa. Eli Hizbollah on sotilasmahti, joka aidosti kykenee uhmaamaan Israelia. Hizbollah saa aseensa ja muun huoltonsa Syyrian alawiittien kautta. Siksi Hizbollah sotii vastavuoroisesti Syyrian laillisen hallituksen tukena. USA haluaa syrjäyttää Assadin shiiahallinnon tukkiakseen Hizbollahin huollon Israelin puolesta. Eli ei Syyriassa mistään terrorismin vastaisesta sodasta tai sorrettujen syyrialaisten auttamisesta ole kyse, vaan Israelin auttamisesta—taas. Pelkästään se, että USA haluaa Hizbollahin tukijat pois vallasta Syyriassa, ei tee Syyrian hallituksesta laitonta. Tukemalla Syyrian sunnikapinallisia USA laskee manipuloivansa Syyriaan Israelille vaarattoman marionettihallinnon. Suomen median olisi aika taustoittaa uutisensa oikein ottamalla päänsä pois USA:n taskusta.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Akseli on jo kallistunut
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 28.9.2015 / klo 08:59, Kalajoki
Mediakritiikiksi sanottakoon, että ihmiskunnalle merkityksettömistä uutisista, kuten taloudesta, Lähi-idästä ja pakolaisista uutisoidaan kyllästymiseen asti, muttei koko ihmiskuntaan vaikuttavista uhista. Viimeisen viiden vuoden aikana magneettisen pohjoisnavan liike kohti Siperiaa on kiihtynyt. Lisäksi Maan pyörintäakselin kulma ratatasoon nähden on jo laskenut 66,5 asteesta 61 asteeseen. Meillä Suomessa tämä ei näy yöttömän yön ja kaamoksen vuoksi, mutta eteläisemmillä pohjoisen pallonpuoliskon leveysasteilla se näkyy selvästi mm. kesäpäivänseisauksen auringonlaskupisteen siirtymisenä länsiluoteesta luoteeseen. Kravun ja Kauriin kääntöpiirien aste-ero on jo kasvanut 47 (2 x 23,5) asteesta 58 (2 x 29) asteeseen. Aurinko paistoi Suomessakin tänä kesänä korkeammalta kuin koskaan, vaikkei sitä sateiden vuoksi lämmössä huomannut. Tästä media ei uutisoi. Akselikulman pienentyminen ratatasoon nähden lisää Maan absorboiman Auringon säteilyn määrää – ja sateita Suomessa. Pyörintäakselikulman pieneneminen sekä magneettisen navan liukuminen etelään todistaa Maan ytimen epävakautumista. Tämä lisää vulkaanista toimintaa ja maanjäristyksiä: useat jo kuolleiksi julistetut vulkaaniset ja siirrosjärjestelmät ovat heräämässä, myös Fennosarmatian kratonimme reunoilla. Tässä on syy nykyiseen ilmastonmuutokseen ja siihen, miksi kasvihuonekaasupäästöt nousevat, vaikka ihmiskunta äkkijarruttaa omiaan. Varautuminen jo alkaneeseen Maan geologiseen kriisiin tulisi olla kansallinen prioriteetti.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tuottavuusloikka pääomalla Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 12.9.2015 / klo 11:36, Kalajoki

”Investointiasteen aleneminen aiheuttaa pääomakannan alenemista ja se edelleen työn tuottavuuden alenemista”. Tämä Jaakko Kianderin et al laatiman eduskunnan mietinnön lause antaa vastauksen tuottavuusloikan suorittamiseen. Ja ennen kaikkea siihen, kenen kontolla tuottavuusloikan aikaansaaminen oikeasti on.

Trio yrittää sälyttää pääoman omistajille kuuluvan vastuun investointiasteen kohottamisen kautta tapahtuvasta tuottavuuden kohottamisesta pois itseltään pääomattomalle kansanosalle. Investointihaluttomuus aiheuttaa pääomakannan alenemisen kautta tuottavuuden alenemisen.

Kyllä Sipilä tämän yrittäjänä tietää, mutta pistää pääomattomat köyhät maksumiehiksi ettei omaa pääomaa tarvitse investoida työn tuottavuuden kohottamiseksi. Tällä toimintatavalla on raamatullinen nimikin: mammonanrakkaus.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
KOULUJEN VÄLITUNTIVALVONTA
Kirjoittanut: Ihmisyyttä peliin / 5.9.2015 / klo 11:17, Oulainen

4.syyskuuta oli Kalajokilaaksossa kirjoitus välitunnilla tapahtuneesta kahakasta. Mielestäni henkilökunnan lisääminen ei auta, suoraan sanottuna pätkääkään.

Monessa tämän päivän kouluissa tilanne on lähinnä huvittava. Aikuisia ihmisiä, avustajia, valvojia ym pilvin pimein koko koulumaailma täynnä!

Minusta VANHEMMAT pitäisi velvoittaa selvittämään lastensa väliset riidat.Sitten koulu ja sitten vasta poliisi, ellei JOMMAN KUMMAN osapuolen vanhemmat siihen kykene.

Veikkaan, että tämä kehitys ei voi jatkua. Peruskoululaitos repeää liitoksistaan,vielä joskus. Miksi? Tässä oli perustelut rivissä ja rivien välissä.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kultaiset Camelit Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 26.6.2015 / klo 20:14, Kalajoki
Amerikassa poliiseille evp tarjotaan kultaisen kellon ranteenpuristus. Pörssiyhtiöiden johtajille evp annetaan karhunpalvelusten jälkeen kultainen kädenpuristus. Kalajoella kaupunki antaa työntekijöille vp kultaisen kengänpuristuksen ennen potkuja persuuksiin samaisilla Cameleilla, joilla Kalajoki kulkee omia polkujaan. Niin siinä käy, kun robinhoodit jakavat yhden kerran sadan tonnin verosaaliinsa köyhien sijaan keskenään.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ennustajat
Kirjoittanut: Yksi / 18.5.2015 / klo 19:58, Helsinki
Pohjanmaan lehdissäkin ilmoittelee maksullisia ennustuspuhelimia. On tullut tietooni, että ennustaja/ennustajat toimii epäeettisesti ja vailla moraalia. Lienee tärkeintä rahastus. Kun ihminen soittaa ennustajalle, hän on yleensä epätoivoinen ja tarvitsee kannustusta sekä rohkaisua. Ei ole oikein ennustajalta, jos hän haluaa saada vihaa ja kaunaa sukulaisten välille. Tällainen ennustaja on paholaisen asialla. Kautta aikain on ollut ennustajia, jopa Raamatun aikoina. Jos ennustajan tarkoitus on saada sukulaiset vihaamaan ja epäilemään toisiaan, ei tunnu kyllä oikein rakentavalta. Ennustaja ei voi tietää eikä nähdä ihmisten sydämiin, eikä tietää kenenkin motiiveja. Rakkaus yhdistää yleensä ihmisiä tai ainakin sen pitäisi, kun on läheisistä ihmisistä kysymys. Viha ja katkeruus ovat asioita, jotka syövät ihmistä. Miettikää ihmiset, kun soitatte näihin maksullisiin puhelimiin. Rahan menetyksen lisäksi saatte vielä pahaa mieltä ja katkeruutta. Kannattaako siitä maksaa?


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Hyötyjä on syyllinen Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 13.5.2015 / klo 21:50, Kalajoki
Totuutta etsiessä tulee kysyä, kuka hyötyy tilanteesta eniten: tilanne on sen aikaansaannos, joka hyötyy tilanteesta eniten. Onko Ukraina hyötynyt Euroopan tilanteesta? EU? Kiina? Venäjä? Kreikka? Suomi? Ei taatusti. Sen sijaan USA on hyötynyt tilanteesta rajusti. Amerikkalaisten asekauppiaitten myynti kasvaa eksponentiaalisesti. Puolueettomat rynnistävät Natoon. EU:n ja Venäjän välit ovat jäissä, mikä vahvistaa Amerikkaa poliittisesti. Euroalueen talous on kuralla Venäjä-suhteen jäätymisen vuoksi, joten työt ja valuutta virtaavat Amerikkaan. Amerikkalaiset shorttaajat pääsevät rahastamaan EU-pankkien ja yhtiöiden vastaiset vipunsa. IMF pääsee sanelemaan EU:lle vain amerikkalaisia hyödyttävät talouspolitiikat. Amerikkalaiset maailmanpoliisit pääsevät paistattelemaan tekopyhyyden sädekehässä. Dollarin inflaatio pidetään korkeampana kuin euron, jotta euro deflatoituu suhteessa dollariin. USA ei ole maailman, Euroopan eikä Suomen ystävä. USA:n deltat manipuloivat mielenosoitukset, vallankaappauksen, ja lopulta sisällissodan Ukrainaan. Kauko-ohjasivat hollantilaisten koneen venäläisen ohjuksen kantamakorkeudelle ja ampuivat koneen alas. Varastivat Ukrainan kultavarannon jne. Kaikki tuo siksi, että edellinen laillisesti valittu presidentti oli hyvää pataa Kiinan ja Venäjän kanssa. Täysin saman deltat tekivät Libyassa. Totuutta ei kuule amerikkalaisten uutistoimistojen propagandasta. Nykyään vain Venäjän ja Kiinan uutistoimistoilta kuulee totuuden, ei länsimaiden eli käytännössä amerikkalaisten uutistoimistoilta. Länsimaat nielevät kritiikittä amerikkalaisten valheet koukkuineen, painoineen ja siimoineen, koska kaikkialla sotia sytyttelevä USA on muka demokratian puolustaja. Pyh. Minua ei lakkaa ihmetyttämästä eurooppalaisten ja myös suomalaisten naiivi sokea Amerikan ihailu. Ehkä suomut tippuvat suomalaisten silmiltä, kun USA on tehnyt EU:n avulla Suomesta seuraavan Kreikan.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Suomella edessä puoli vuosisataa laskua ja nollakasvua
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 8.5.2015 / klo 11:24, Kalajoki
Voi, voi Sipilä minkä teit valitessasi kompukseen suurimman vaalihäviäjän Kokoomuksen. Taloustieteen professori Matti Tuomala verifioi 8.5.2015 07:21 – 07:24 Aamu-TV:n haastattelussa juuri sen mitä olen vuosikausia sanonut: aidon taloustieteen mukaan suurin virhe on leikata kansan kulutuskykyä. Ja tuleva hallitus tulee jatkamaan tuota virheellistä tarjoustalouspseudotieteellistä politiikka, jonka valtiovarainministeriön ei-poliittisesti valvotut virkamieslobbarit ovat runnoneet oikeistopoliitikoiden tajuntaan. Pelkällä yritysten ja yrittäjien kulutuskyvyllä Suomen talousvaikeuksia ei selätetä, siihen tarvitaan koko kansan kulutuskykyä. Ja mitä tulee kestävyysvajeeseen, sitä ei tosiasiassa ole eikä tule koskaan olemaan: Kestävyysvaje on samanlainen false flag kuin muutama vuosi takaperin oli ”tuleva työvoimapula”, jolla vaalikarja pelotellaan halutunlaisen pseudotalousideologiaperusteisen näivetyspolitiikan taakse. Valtion velkaantuminen on erilaista kuin kotitalouden velkaantuminen: tätä tuleva Sipilän hallitus ei halua käsittää. Mahdollisuus parempaan menetettiin. Nyt Suomella on edessä puoli vuosisataa laskua ja nollakasvua.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ahteri edellä eteenpäin Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 3.5.2015 / klo 23:45, Kalajoki
Suurimman paikkamäärän (7) vaaleissa hävinnyt Kokoomus tulee syrjäyttää oppositioon. Siinä on ainoa yhteiskuntasopimus, jonka Suomi todella tarvitsee. Muulla hallituskokoonpanolla ei sitten ole merkitystä. Jos Keskustan kenttää kuuntelee, niin se haluaa muilla maustetun punamullan. Jos Kokoomuksen tarjoustalousideologia toimiikin sadan miljoonan lämpimässä maassa, ei se tarkoita että se automaattisesti toimii viiden miljoonan iglussa. Viimeiset 25 vuotta ovat osoittaneet että Kokoomuksen ideologia ja politiikka eivät toimi. Tulevan toivottavasti kokoomuksettoman hallituksen tärkeimpänä tehtävänä on kategorisesti purkaa ja mitätöidä kaikki viimeisen 25 vuoden aikana Kokoomuksen läpi runnomat lait, asetukset, säädökset, ohjeet ja käytännöt, koska se on ainoa todellinen keino saada Suomen asiat edes vähän kuntoon – ja tämä ei ole karrikoiden sanottu vaan fakta. Kaikki puolueet, jotka ovat osallistuneet hallitukseen Kokoomuksen kanssa, ovat hävinneet seuraavat vaalit. Kokoomuksen käärme kuristaa hengiltä kumppaninsa — ja Suomen. Yhteiskunta on ihmisten ja ihmisyyden suojelurakenne, ei yritysten ja yrittäjien mellastuskenttä. Maailmanlaajuinen ja siten Suomenkin peruskasvu on nyt laskeutumassa puolen vuosisadan 0-kasvun ja supistumisen syklivaiheeseen. Suurin syy tähän ovat kulutuskykyisen väestömassan maailmanlaajuinen väheneminen väestönkasvuun liittyvän suoran köyhyyden sekä länsimaissa suhteellisen köyhyyden lisääntymisen sekä työntekijätarvetta vähentävien keksintöjen vuoksi. Kilpajuoksu pohjalle on nyt tuonut maailman pohjalle. Maailma siirtyy nyt pysyvän deflaation aikakauteen. Kuten nainen Kokoomuksen takana pseudotalousfilosofi Ayn Rand oikein sanoi (mitä tapahtui erittäin harvoin): jos tulos ei miellytä, tarkista premissisi. Valtiolaivan kokka on käännettävä 180 astetta, tuijotettava takaisin tulevaisuuteen, laitettava pakki päälle, ja pääsemme ahteri edellä eteenpäin.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Avoisa avioliitto?
Kirjoittanut: RedeAuvoisa avioliitto? / 30.4.2015 / klo 18:02, Kokkola
On se kumma, kun menin upean miehen kanssa naimisiin, niin minulla pieneni kansaneläke 15 porosenttia, ja menetin eläkkeensaajan asumistuen kokonaan. On se kumma, että näin kävi, vaikka ukko asuu Ullavassa ja minä Kokkolassa, ja eletään omissa ruokakunnissa. Kumma kun yhteiskunta rankaisee rakastavaisia ihmisiä näin. 


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ei Kokoomusta hallitukseen! Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 22.4.2015 / klo 16:31, Kalajoki
Suomen työväestö pienenee n. 10 000 henkilöllä vuodessa. Tämä tarkoittaa, että nykyisen työttömyyden poistaminen eläköitymisellä veisi laskutavasta riippuen 35 – 55 vuotta. Silti maanpetturit Juhana Vartiainen ja Kokoomus haluavat lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Heidän tavoitteenaan on ylläpitää korkeaa työttömyyttä, jotta työlliset joutuisivat kilpailemaan palkkansa ja saavutetut etunsa alas työttömyyden aiheuttamalla kilpailulla. Lisäksi Kokoomuksen leikkausideologian tavoitteena on näivettää Suomen talous niin, että Suomesta tulisi EU:n almuista riippuvainen ja siten EU:n saneluvallalle alisteinen feodaaliläänitys. Toivonkin että Sipilä kuuntelisi kenttäväkensä toiveita punamullasta, eikä yrittäjänä Kokoomuksen seireeninlauluja, sillä Suomi ei kestä enää yhtään vaalikautta jossa Kokoomus on hallituksessa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Oikeutta
Kirjoittanut: äimänkäki / 16.4.2015 / klo 14:41, Kalajoki
1094 ääntä 16% tulos viime eduskuntavaaleissa ei riitä yhteenkään vaalilautakunnan paikkaan Kalajoella!!!!!


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Millaisen kansanedustajaehdokkaan sinä valitset? Kirjoittanut: leo härmä / 12.4.2015 / klo 12:13, Iidensalmi
Nyt Sinä viimeistään 19.4. kello 20 mennessä valitset, päätät ja vaikutat, millaisen kansanedustajan ja eduskunnan tahdot. Eduskunta päättää ja säätää Suomen asioista eli käyttää ylintä valtaa, päättää valtion taloudesta, velkojen hoidosta ja valtion omaisuudesta. Eduskunta säätää lait, ja käsittelee kansainväliset sopimukset, osallistuu myös EU:n päätösten tekemiseen ja valvoo hallituksen toimia. Eduskunnassa päätökset tehdään täysistunnossa. Kansanedustajat kuuluvat tavallisesti pariin valiokuntaan, joissa valmistellaan asiat. Kansanedustajilla on maanantai niin kutsuttu maakuntapäivä ja silloin he voivat työskennellä omissa vaalipiireissään. Ennen vaaleja on hyvä miettiä, miten äänestämäsi henkilö on tätä toteuttanut ja miten pitänyt yhteyttä äänestäjiinsä, muutenkin kuin kuukautta ennen vaaleja. On nykyään monia tapoja pitää yhteyttä kansalaisiin. Lähes kaikilla kansanedustajilla näyttää olevan blogi-kotisivu. Useat kirjoittavat lehtiin ja sosiaaliseen mediaan, joillakin on jopa mainosvideot. Kansalainen voi arvioida kunkin kansanedustajan työtä. Onko edustajasi tehnyt laki-, toimenpide-, toivomus-, keskustelu-, talousarvio-, lisätalousarvio-, raha-asia-aloitteita ja muutosehdotuksia talousarvioon? Kuinka hän on esiintynyt kyselytunneilla? Kansanedustajilla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskustelussa olevista asioista sekä niiden käsittelystä. Parlamentaarikon palkkio Suomessa on yli 6000 euroa kuukaudessa plus kulukorvaus, mikä isommillaan on liki 2000 euroa. Kansanedustajilla on oikeus maksutta käyttää edustajan tehtäviin liittyvillä matkoilla junaa, kotimaan reittilentoja ja busseja. Lisäksi edustajalla on pääkaupunkiseudulla taksinkäyttöoikeus. Valitessasi vaikutat, mitä palveluja, tukia ja avustuksia leikataan ja miten paljon. Kannattaa ottaa selvää, miten ehdokas aikoo toimia. Entä verotus, lasketaanko vai nostetaanko. Miten työllisyyttä hoidetaan? Kuinka kehitetään liikenneverkostoa? Miten on järjestetty tulevaisuudessa. perusterveydenhuolto. Miten esimerkiksi ajanvarausjärjestelmä pelaa, joudutko jonottamaan terveyskeskuksessa edelleen kohtuuttomasti? Onko terveysasemilla käsiä ja jalkoja riittävästi henkilökunnan ja asiakkaiden kannalta? Miten säännöllisesti on järjestetty työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastukset kuten nuorten, työttömien ja vanhusten. Millaista on vanhusten hoito ja huolto? Jätetäänkö yhä enemmän yli 85-vuotiaita vaikkapa elvyttämättä? Entä miten on yksityiset ja julkiset palvelut? Miten ratkaistaan Nato-kysymys? Millaiset ovat luokkakoot esimerkiksi peruskoulussa? Kuinka on toisen asteen koulutus? Onko kouluissa riittävästi opettajia, koulunkäyntiavustajia, erityisopettajia, kuraattoreita, terveydenhoitajia, psykologeja? Miten nuorison syrjäytymistä ennaltaehkäistään ja kuinka nuorison työllistämistä hoidetaan? Miten ja milloin mielenterveyspalveluja on saatavilla lapsille, nuorille, aikuisille ja ikääntyneille ihmisille? Oletko selvillä ja tiedätkö, miten ehdokkaasi osaa priorisoida erilaisia esityksiä ja vaatimuksia eli mitä asioita laittaa etusijalle, ja mitä toiselle sijalle, kolmannelle? Mitkä asiat ovat oleellisia ja keskeisiä yhteiskunnassa hänelle? Joskus on äänestäjän on hyvä miettiä sitäkin, onko samat asiat Suomessa edelleen yhtä rempallaan kuin neljä vuotta sitten. Olisiko ryhdyttävä liikkuvaksi äänestäjäksi, kun mikään ei muutu tai sitten voi harkita tosiasiassa jo aivan uusia kasvoja eduskuntaan. Jotain uutta, mielenkiintoista kuitenkin tapahtuu ja on tiedossa, kun tilastojen mukaan yleensä noin kolmasosa edustajista vaihtuu joka vaaleissa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Älkää äänestäkö Kokoomusta!
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 12.4.2015 / klo 12:12, Kalajoki
Kommentti Stubbille ja Vartiaiselle 3.4.2015. Kaikki kokoomuslaiset kihot on aivopesty (en kerro missä, muuten tätä ei julkaista) käsitykseen, että rivikansalaisen ostovoimalla ei ole mitään merkitystä kansantaloudelle. Todellisuudessa ostovoimaisten kansanjoukkojen luoma suuri kysyntävolyymi luo tuotantotarpeen joka työllistää: ellei ole ostovoimaa, ei ole kysyntää, eikä ole työtä, joka tuottaa lisää ostovoimaa ja verotuloja. Kokoomuslaisten tarjontatalebanien ajaman tarjontapuolen talousideologian tavoitteena on pistää työvoiman pakkotarjonnalla työlliset ja työttömät kilpailemaan keskenään palkkataso alas, jotta työnantajille jäisi rahaa palkata lisää työntekijöitä. Ei se noin mene. Alentuneesta palkkakulusta syntyvä voitto siirretään osingoksi osakkaille, eikä lisäväen palkkaamiseen: työmarkkinat kyllästyvät ostovoimattomista työttömistä ja alentunut palkkataso alentaa ostovoimaa, mikä näivettää kansantaloutta. Näin se menee. Ainoa toimiva kansantalouden kohennuskeino on inflaation ylittävät palkankorotukset ja hyvät tulonsiirrot, eli ostovoiman suojelu ja kohentaminen. Tämän seurauksena inflaatio tietysti kasvaa. Ja se on hyvä. Inflaation pitäminen alempana kuin kilpailijavaluutan inflaatio tarkoittaa, että valuuttojen inflaatioero on pienempi-inflaatioisen valuutan deflaatiota. Euron tosiasiallisessa deflaatio-revalvaatiossa on pääsyy euroalueen ja Suomen talouden mateluun. Kiinan yuanin inflaatio on jättivaluuttojen korkein, ja maa porskuttaa—huolimatta siitä että ns. uusi normaali kasvu Kiinassa juuri laskettiin 7 %:iin. Fed, reittaajat ym. patistavat pienentämään euron inflaatiota siksi, että dollarin inflaatio saataisiin nousemaan euroa korkeammaksi tuotannon siirtämiseksi Euroopasta Amerikkaan. Arvon vaihto arvoon on kauppa; Arvon vaihto epäarvoon on uhraus, ja uhraus on kategorisesti taikauskoa. Ainoa, jonka tulee uhrata mitään Suomen hyväksi, on Kokoomus. Äänestäkää mitä puoluetta tai henkilöä hyvänsä, kunhan ette vain Kokoomusta tai kokoomuslaista!


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Vain populismi on demokratiaa Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 30.12.2014 / klo 20:05, Kalajoki
Ruotsin niin sanottua joulukuun sopimusta on ylistetty Keskipohjanmaassakin. Se ei ollut demokratian voitto, vaan äärimmäistä demokratian halveksuntaa. Demokratia on sitä, että poliitikot tekevät täsmälleen sellaista politiikkaa, jota äänestäjän ovat äänestäneet heidät tekemään. Demokratia ei ole sitä, että poliitikot toimivat pankkien, sijoittajien, yhtiöiden tai ideologioiden (kuten uskontojen) kumileimasimina. Yhteiskunta on ihmisyksilöiden keskinäisellä sopimuksella itseään varten, yksilöidensä entropiasta selviämisen kautta lajinsa selviämistä varten, luoma yhteisö. Kaikki ei-biologiset tekijät, kuten yhtiöt, pankit, sijoittajat ja ideologiset yhteisöt ovat entrooppinen voima ihmiselle biologisena olentona. Biologiselle olennolle entropia on kuolema. Siksi on käsittämätöntä, että ihmiset äänestäjinä antavat omaksi suojakseen rakentaman yhteiskunnan poliitikoiden paapoa entrooppisia voimia, joiden ainoana tarkoituksena on imeä yhteiskunta kuiviin ja siten lopulta aiheuttaa omakin kuolemansa. Populismi on antientrooppinen demokraattinen voima. Kaikissa älykkyyden psykologian tutkimuksissa on poikkeuksetta todettu, että suuren ihmisjoukon keskimääräinen arvaus asiasta osuu aina tarkempaan, kuin parhaimmankaan asiantuntijayksilön perustelluin mielipide. Siksi poliittisessa päätöksenteossa ei pidä kuunnella niin sanottuja asiantuntijoita (yhtiöitä, pankkeja, sijoittajia, ideologioita eli entrooppisia voimia lobbareineen), vaan pelkästään, vain ja ainoastaan mahdollisimman suuren ihmisjoukon mielipiteen keskiarvoa. Demokratiaa ei ole se, että vaalituloksia manipuloidaan, kunnes yhteiskunnan entrooppiset voimat saavat haluamansa kansanedustuston. Demokratiaa on se, että ihmisten annetaan valita sellainen kansanedustusto, joka pitää entrooppiset voimat siellä, mihin ne kuuluvat: yhteiskunnan ulkopuolella äänettömyydessä imemässä elinvoimaansa toisistaan eikä ihmisistä ja yhteiskunnasta.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tarjousvoodoosta 50 vuoden lama
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 18.12.2014 / klo 20:09, Kalajoki
Suomen Pankki ennusti 18.12., että talous tulee matelemaan seuraavan vuosikymmenen. Ennustin vuosi sitten, että koko maailmantalous ja ohessa Suomen kansantalous tulee matelemaan seuraavat 50 vuotta. Ennustukseni perustuu taloussyklin (3 ylös + väli, 2 alas + väli) kertautumiseen. 1929 alkanut 3 x 25-vuotinen nousuvaihe päättyi 2008 ja nykyisen välivaiheen jälkeen seuraavat ne 2 x 25 vuotta laskua. Itsestämme riippuu pystymmekö pitämään kansantuotteen nollassa vai laskeeko se seuraavat 50 vuotta. Tarjouspuolen talousvoodoon ideana on pistää työttömät kilpailemaan työllisten palkat alas, jotta työnantajien kiinnostus palkata halventunutta työvoimaa kasvaisi: siten työllisyys ja ostovoima kohenisivat vastaavasti. Ei se noin mene. Yhtiölain mukaan yhtiön velvollisuus on maksaa kaikki voitot osinkoina omistajilleen: siksi palkkasäästöt eivät siirry työllisyyden paranemiseen vaan voittona osingoiksi. Jos vielä seuraava hallitus nojaa tuohon tarjontatalousvoodoo-ideologiaan, niin edessä on 50 vuotta vapaata pudotusta. Tarvetta työlle on olemassa vain kysyntää vastaava määrä. Siksi aitoja työpaikkoja on olemassa vain kysynnän tyydyttävä määrä. Ilman kulutuskyvyn synnyttämää kysyntää ei synny tarvetta työpaikkojen ylläpitämiseen, saati uusien luomiseen. Harvat rikkaat eivät pysty ylläpitämään kansantaloutta ylläpitävää kysyntää suurten kansanjoukkojen kulutuskyvyn romahtaessa, koska kukaan ei pysty kuluttamaan biologisia (>2 000 Kcal/vrk) ja sosiaalisia tarpeitaan enempää. Suurten kansanjoukkojen kulutuskyvyn ylläpitäminen on kansantalouden terveyden perusedellytys. Natsismi ja kommunismi todistivat, että ideologia voi olla rikos: tarjoustalousvoodoo on niitä vastaavan kokoluokan ideologiarikos. Siksi tarjouspuolen voodooideologiaa puoltavat, kuten Suomen Pankin väki, Juhana Vartiainen ja kokoomus tulee tuomita maanpetoksesta. Tarjontavoodoo tulee korvata ainoalla tieteellisesti todistetusti kestävällä talousopilla keynsiläisyydellä hallituksen politiikkaa ohjavana ideologiana.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Takaisin suomettuneisuuteen! Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 17.12.2014 / klo 18:49, Kalajoki
Stubb sanoi haastattelussa, että pääministeri ja presidentti määräävät Suomen ulkopolitiikan linjaukset ja että Suomen ulkopolitiikkaa viedään EU:n kärki edellä. Mitä hybristä! Suomen kansa päättää Suomen ulkopolitiikan. Joskin vaaleissa, joiden tuottamalla lopputuloksella ei näytä olevan mitään merkitystä, kun ministerit puolueesta riippumatta käyvät Bilderberg-kokouksissa aivopestävänä läheisriippuvuuden globalisaatio-oppiin. Ideana on tehdä maista ja kansoista niin läheisriippuvaisia, että ne eivät koskaan voisi aloittaa sotia tai kauppasotia. Läheisriippuvuus on DSM-V:ssa luokiteltu persoonallisuushäiriö: siis jo psykologiakin todistaa globalisaatiogurujen suosiman läheisriippuvuuden mielisairaudeksi. Loputtomien luonnonvarojensa ja tuotantopotentiaalinsa turvin Venäjä pärjäisi mainiosti yksin, vaikka Venäjä pakotettaisiin täydelliseen kulttuuriseen, poliittiseen ja taloudelliseen umpioon. EU ja siinä sivussa pikkuruinen Suomi on täysin hampaaton tosiasiallista supervaltaa Venäjää vastaan. Suomi voi pärjätä ainoastaan hyvissä väleissä Venäjän kanssa, mielistelemällä jos tarvitaan. Suomelle EU:n mielistely ja hyvät välit EU:iin ovat toisarvoinen asia. Bryssel sijaitsee aina kauempana Helsingistä kuin Moskova. Tämä on se ikuisesti muuttumaton realiteetti, jonka huomioonottaminen oli Paasikivi-Kekkosen linjan ydin, jota Suomen ei tule koskaan unohtaa. Suomen edun vuoksi vanha kunnon Paasikivi-Kekkosen linjan suomettuneisuuden zombie tulee nostaa haudastaan pystyyn pelottelemaan stubbilaiset ruotuun tosiasioiden eteen.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Ideologiaputkille hoonaus
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 8.12.2014 / klo 21:34, Kalajoki
Kokoomuksen ideologian mukaan työttömyyttä vähennetään tekemällä lisää työttömiä: tunkemalla markkinat täyteen työttömiä työväki saadaan kilpailemaan palkkansa ja etuudet alas, ja alentunut palkka-etuustaso saa työnantajat palkkaamaan lisää työväkeä. Kokoomuksen ideologian mukaan ”hallintohimmelistä” on saatava mahdollisimman paljon väkeä pois työttömiksi. On paljon halvempaa maksaa ansiosidonnaista ja sitten työmarkkinatukea kuin työpalkkaa. Bonuksena kokoomuslaiset voivat syyttää työttömiä työttömyydestään, mitä valitsivat työn, jolle kokoomus ei salli tulevaisuutta. Pääministeri Alexander Stubb laukoo jatkuvasti Juhana Vartiaisen syöttämien ideologiasotkujen paisuttaman egopöhötyksen turvottamia aivopieruja. Viimeisin niistä oli tilaustutkimuksen hommaaminen ruotsalaiselta vapaamuurarilta. Vain pseudotieteellinen tutkimus toteutetaan lopputulos etukäteen päätettynä. Mitä tulee Suomen velkaantumiseen, niin se on merkityksetöntä: ei valtion rahaa lainata tarvitse, koska valtio voi painaa euronsa itse. Dollarinsa painamalla USA:kin omat asiansa hoitaa. Miksemme siis mekin? Suuri rahan painamisen aiheuttama euron devalvoituminen tekisi todella hyvää eurotaloudelle ja kaataisi ongelmat takaisin todellisen aiheuttajansa Fedin syliin. Suurten ihmisjoukkojen luoman kysynnän imu on se, mikä imaisee kansantalouden sylinterit liikkeeseen, eikä suinkaan tarjontatalousteorian turbo, jonka oletetaan ahtamisellaan työntävän sylinterit liikkeelle. Hallituksen moottorissa on silintereitä liikaakin, mutta talouden moottori ei pyöri, koska ideologian putket tarvitsevat hoonauksen. Vaalikarjassa on se omituisuus, että kun se saa yhdenkään paremman tilin, niin heti äänestetään kokoomusta ja sen pseudotieteellistä talousideologiaa aivan kuin se antaisi jotakin lisäarvoa, statusta ja luksusta. Olisikohan valkokaulusduunarinkin aika ottaa kravatti kauniiseen käteen ja olla hirttämästä sillä itseään yhtään enempää ruiskukan oksanhaaraan?


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Talouden käärmeöljykauppiaat Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 11.11.2014 / klo 21:53, Kalajoki
Talouden perussykli on 5 vuotta: 3 nousua ja 2 laskua: 2009-10 laskua; 2011-3 nousua; 2014-5 laskua; 2016-8 nousua; 2019-20 laskua jne. Nousujen korkeutta ja laskujen syvyyttä on vaikea ennustaa, mutta rytmi on lähes metronomintarkka. Tuo fakta on helppo tarkistaa taloushistoriasta. Lama-taantuma on talouden flunssa. Flunssasta paranee ennemmin tai myöhemmin yhtä varmasti kuin Aurinko nousee. Kuitenkin joskus flunssat ovat pitkiä. Nousuvaiheessa kasvu voi pudota negatiiviseksi, jolloin se näyttää laskuvaiheelta: potilas nuuruaa puolikuntoisena kunnes uusi flunssa iskee. Sitä parempi on, mitä vähemmän yrittää tehdä flunssasta parantumiseksi: lepo on ainoaa ja siten parasta lääkettä. Flunssat on vain jaksettava lusia läpi. Flunssan ja lama-taantuman hoitoon ei ole aitoa lääkettä, vaan pelkkää plaseboa. Puoskareiden oireiden nujertamiseksi syöttämät käärmeöljyt ainoastaan sairastuttavat entistä pahemmin. Uusista käärmeöljyistä pahin on tarjonnan talousvoodoouskonto sekä Suomen käärmeöljykauppiaista Juhana Vartiainen ja Kokoomus.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Voimapolitiikan uussuomea
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 15.9.2014 / klo 07:29, Kalajoki
Suomessa oikeisto käänsi takkiaan isänmaapuolueista globaalipuolueiksi, ja vasemmisto internationaali-globalismista isänmaa-partikularismiin. Samalla muuntui Suomi: Siinä kotimaisen tuulivoiman rakentaminen tarkoittaa että tuulimyllyt rakennetaan Suomeen suomalaisten veronmaksajien subventiotuen avulla kaikista muista maista paitsi Suomesta tulevan työvoiman voimin. Ainakin Yppäriin ja Vasankariin. Tiedän tämä koska kävin jututtamassa paikanpäällä englantilaista työnjohtajaa. Väärinkäsityksiä ei tullut, koska molemmilla on täydellinen englanti; mutta kumpikaan ei puhu uussuomea.

Tämä oli yksi merkki kokoomuslaisesta uussuomesta, jossa kotimaa tarkoittaa koko Eurooppaa. Toinen on Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala, jonka Kokoomus uussuomen propagandallaan tulee runnomaan läpi kuin käärmeen pyssynpiippuun: Kun Suomesta ei saada ydinvoimalalle 51 % kotimaista omistuspohjaa, niin Kokoomus laajentaa kotimaisuuden käsitteen Suomesta koko Euroopan kattavaksi. Kokoomuksen Suomi-kuvan mukaan Suomen lipun vasempaan yläkulmaan tulee ommella pieni EU-lippu, samoin kuin Commonwealth-maiden lipuissa on Englannin lippu vasemmassa yläkulmassa. Ydinvoimalan koneisto, suunnittelu, työvoima ja uraani tulee Venäjältä, plutoniumin yms. asealkuaineiden erottelu käytetystä polttoaineesta tapahtuu Venäjällä ydinaseiden aseistamista varten; vain jätteet dumpataan takaisin Suomeen.

Ja suomalaiset itse eivät hyödy Pyhäjoen ydinvoimalasta mitään, kun sen sähkö lahjoitetaan Eurooppaan eli Uuteen Suomeen ydinvoimalan rahoittajille. Siinä on uussuomalainen ydinsähkö. Kuten Keskipohjanmaassa haastateltu ex-ydinvoimainsinööri sen sanoi: ydinvoimaa tarvitaan vain vallan välineeksi. Oikein toivon Putinin muuttavan Venäjän takaisin kommunistiseksi Neuvostoliitoksi. Venäläisille se olisi kirous, mutta Suomelle suurin siunaus mitä toivoa voisi, sillä sen seurauksena Suomi joutuisi palaamaan Paasikivi-Kekkosen linjan suomettuneisuuden tilaan, jossa Kokoomus pidettäisiin ikuisesti poissa hallituksesta.  
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Aikuisen hyvä esimerkki Aropuistossa Kirjoittanut: Frisbeegolfaaja-pojan äiti / 25.8.2014 / klo 16:00, Kalajoki
Lauantai-iltana Aropuistossa frisbeegolf-radalla aikuinen mies näytti "hyvää" esimerkkiä nuorisolle varastamalla frisbeegolfkiekon poikien nenän edestä. Pojat kysyivät, oliko ao. henkilö nähnyt 8-väylällä kiekkoa... ei kuulemma muistanut, mutta laittoi silti kyseisen kiekon laukkuunsa poikien nähden. Harmillista, että pojat ostavat omalla rahallaan kiekkoja, ja aikuiset sitten ottavat ne itselleen. Ei kai radalla ole omavaltaista oikeutta viedä toisen omaisuutta. Jos omatuntosi kolkuttaa, voit palauttaa kiekon Aropuiston löytölaatikkoon. Kiekossa on kyllä pojan nimi, osoite ja puhelinnumero. Ne tuskin sinulla on samat! Nuorisokin osaa palauttaa löytämänsä kiekot niille varattuun paikkaan - opettele sinäkin!


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Grillillä kuultua
Kirjoittanut: Taisi olla viimeinen käynti tuolla grillil / 7.8.2014 / klo 14:43, Ylivieska
Olipa ikävä kuunnella asiakkaana, kun työnantaja koulutti töykeästi työntekijäänsä annosten koosta.  


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kivikautista touhua... Kirjoittanut: Nälkäinen / 2.7.2014 / klo 11:46, Kalajoki
Minusta on todella ISO puute, että Hiekkasärkkien ruokapaikat eivät ilmoita netissä päivittäistä lounaslistaa? Keskustan Kultakala ilmoittaa päivittäin ja sinne on helppo mennä, kun tietää etukäteen mitä on tarjolla.  


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tuuliruuveja, ei tuulimyllyjä
Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 3.6.2014 / klo 19:42, Kalajoki
Muutaman kilometrin päähän siitä, missä asun on nousemassa yksi suurimmista Suomeen toistaiseksi rakennettavista tuulivoimapuistoista. Olen tuulivoiman kannattaja periaatteessa.
Ymmärtääkseni vielä ei ole tehty lopullisia päätöksiä tuulivoimaloiden toimittajista eikä malleista. Siksi ehdotan puiston rakennuttajille seuraavaa: olkaa rohkeita ja valitkaa tuuliruuvit tuulimyllyjen sijaan.
Syyt valita tuuliruuvit eli purjetuulivoimalat ovat lukuisat: 1) Vähäisempi välke, koska ei ole pyöriviä siipiä 2) Vähemmän vaikutuksia mastojen välisiin radiosignaaleihin, koska ei ole pyöriviä siipiä 3) Vähemmän matalataajuisia terveydelle haitallisia ääniaaltoja, koska ei ole pyöriviä siipiä 4) Vähemmän generaattorimelua, koska generaattori sijaitsee perustuksen päällä maan pinnalla eikä toistasatametrisen jalan nokassa 5) Pienemmät rakennuskustannukset, koska generaattori sijaitsee perustuksen päällä maan pinnalla eikä toistasataametrisen jalan nokassa 6) Generaattorin huolto on paljon helpompaa ja halvempaa, koska generaattori sijaitsee maan pinnalla, eikä toistasataametrisen jalan nokassa; 7) Ei pyöriviä siipiä nuijimassa muuttolintuja alas taivaalta 8) Parempi hyötysuhde eli tuotto kuin tuulimyllyvoimaloilla. Ruuvin pyörivä purjepinta-ala on paljon suurempi kuin kolmen pyörivän siiven. Tuuliruuvi tuottaa sellaisella tuulella, jollaisella myllyn siivet ei pyöri. Ruuvia ei tarvitse pysäyttää myrskytuulilla kuten myllyjä 9) Tuuliruuvien valmistaja on suomalainen Windside Viitasaarelta. Myllyistä rahat menevät ulkomaille, joten tuuliruuvi olisi isänmaallinen Suomen kansantaloutta kohentava valinta. Jos minä saisin päättää, niin rakennuttaisin ruuvit myllyjen sijaan. 10) Teille näkyvät ruuvit voidaan varustaa mainostuloja tuovilla mainoksilla, mitä tuulimyllyn siiville ei voi tehdä. Odotan vastausta esitykseeni tuulipuiston rakennuttajilta.Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Samaa mieltä Mikan kanssa Kirjoittanut: Risto Nikula / 24.9.2014 / klo 20:57, Kalajoki
Nyt vain on Mika niin, että Fortum eikä mikään muukaan iso sähköbisneksessä oleva firma ole omistamassa tuota tuuliruuveja tekevää firmaa. Tällä firmalla ei ole kapasiteettia edes valmistaa noin isoja laitoksia, joita nuo tänne ilmestyvät härvelit ovat. Tämä tuuliruuvivoimala on muuten suosittu vientiartikkeli tälle firmalle ja heidän erikoisuutena on laatu ja luodinkestävä rakenne. Itse ajattelen niin, että muutama omakotitalo voisi laittaa tuollaisen ruuvivoimalan kimpassa, jos saisi valtion tukemaan sitä samassa mittakaavassa mitä näitä siipiärveleitä.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tosi kiinostava
Kirjoittanut: veikko / 26.8.2014 / klo 06:56, Toronto ont
Sehän olisi oiva hanke mietin että voiko ajatukselle olla edes vastustustusta,ja mitä ne olisivat.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kannatan! Kirjoittanut: seuraaja / 9.6.2014 / klo 06:24, Kalajoki
Siinäpä se, otsikossa. Samaa mieltä olen ollut jo heti tuulivoimabuumin iskettyä tänne Kalajoellekin.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Oliko virhe liittyä euroon
Kirjoittanut: Kimmo / 10.3.2014 / klo 14:32, Espoo
Vuoden 2008 jälkeen Suomen ja euromaiden bruttokansantuote on laskenut yli 3 % keskimäärin. Suomen on laskenut ainakin 5,5 %. Ruotsin - joka säilytti oman valuutan - bruttokansantuote on kasvanut samana aikana n. 6 %.  


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kilometriverotus Kirjoittanut: Mika Virpiranta / 4.3.2014 / klo 18:52, Kalajoki

Ajatus on erittäin kannatettava: maksakoon se joka ajaa ja sitä enemmän mitä suuremmissa kaupungeissa. Ajettujen kilometrien tarkastus tapahtuu tarkimmin, vähimmällä vaivalla ja halvimmin vuotuisen katsastuksen yhteydessä, mikä ei tarvitse miljardeja maksavaa tietoteknistä isovelivalvoo-järjestelmää. Ellei sitten todellisena tarkoituksena olekin rakentaa se isovelivalvoo-järjestelmä?
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kilpailukyky vai kulutuskyky?
Kirjoittanut: Mika Virpiranta M.Sc. / 4.3.2014 / klo 18:50, Kalajoki
Nykyään kansan yleinen palkkataso pyritään dumppaamaan tunkemalla potentiaaliseksi työvoimaksi kaikki mahdollinen väki, joka omasta kansasta ja maahanmuuttajista saadaan irti: raaja- ja mielirikot, opiskelijat (lue: lapset), maahanmuuttajat, työttömät sekä eläkeikäiset. Tällä työvoiman ylitarjonnalla pyritään dumppaamaan palkkataso, jotta työnantajia alkaisi kiinnostaa lisätyövoiman palkkaaminen. Palkkatason alentumisesta syntyvä voitto ei siirry lisätyövoiman palkkauksen kautta työttömyysasteen vähenemiseksi, vaan pelkästään rahallisena lisävoittona työnantajien liiveihin, josta se ei sitten siirrykään enää mihinkään. Te tätä politiikkaa ajavat valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ynnä muut kokoomuslaiset tiedätte tämän. Nyt talutushihnassanne oleva vallan sylikoira media räksyttää kilpailukyvyn perään niin kuin muutama vuosi sitten niin sanotun tulevan työvoimapulan puolesta, vaikka median pitäisi haukkua kansan kulutuskyvyn perään. Kun suurten kansanjoukkojen kyky kuluttaa varmistetaan hyvällä palkka- tai tulonsiirtotasolla, niin silloin sen luoma kulutuskysyntä imaisee kansantalouden moottorin vauhtiin. Sen jälkeen kilpailukyvystä ei tarvitse enää välittää mitään, koska kansantalouden kasvavan kysyntämassan lisäämä vääntömomentti lopulta eliminoi kilpailukyvyn asettamat limiitit. Näin siksi, että tosiasiassa kilpailukyky ja kulutuskyky ovat toistensa vastakohdat: kun kilpailukyky on korkea, ihmisten kulutuskyky on matala, ja toisin päin. Nykyinen talouspolitiikka tekee siis 180 astetta väärää politiikkaa. Sitä ajavat oikeistosta vihreän keskustan kautta myötäileviin perussuomalaisiin ja vasemmistoon. Mikään poliittinen liike ei aja kansan kulutuskykyä suojelevaa politiikkaa, koska kaikki tunnustavat uskoaan kilpailukyvyn autuuteen. Päinvastoin kaikki hallituksesta oppositioon ajavat vaihtoehdottomuutena nykypolitiikkaa, joka tuhoaa kansan kulutuskysynnän ja sitä kautta sen kaiken, jonka menneet sukupolvet ovat rakentaneet. Hävetkää!


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Miten Kalajoen Lukio mahtuu Arteman yhteyteen? Kirjoittanut: Valuuri / 4.3.2014 / klo 18:42, Himanka
Paikka on jo nyt todella täyteen rakennettu ja sekava. Siis Artema rakentaa ja laajentaa, se on hyvä asia, ja niin pitääkin tehdä. Mikäli siihen tulee uusi lukio, puretaanko joitain rakennuksia ja rakennetaan uusia isompia rakennuksia tilalle? Vai joen rantaan, jolloin ensimmäiset tulvat kastelee rakennukset? Kasitien varrella olevaan pieneen kaistaleeseen lisärakennus? Sihen mahtuu kapea ja korkea, no taivas kattona ehkä. Jos tulee pihalle, minne siirtyvät parkkipaikat? Opiskelijat ja henkilökunta ilmeisesti parkkeraa sitten ST1:n ja Shellin parkkipaikoille vai minne? Eli aika paljon käytännön ongelmia, joita ei ole tietääkseni otettu huomioon. Uutta rakennusta sinne ei noin vaan saa mahtumaan. Toinen mikä askarruttaa, kuka omistaa kyseisen kiinteistön. Onko Jedun vai? Mikäli on, paljonko kaupunki maksaa vuokraa sitten Jedulle? Jos oikein tulkitsin tietoja, nin ei ainakaan kaupungin tontti ole. Eli vuokrakustannuksia tulee. Jos joku tietää tontin omistuspohjasta enemmän, niin voi oikaista. Ainakaan en löytänyt mistään mainintaa, että kaupunki omistaisi kyseisen kiinteistön.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kalajoki voisi säästää kouluissa lomauttamalla opettajia kesäksi.
Kirjoittanut: Korppi kake / 25.2.2014 / klo 20:32, Himanka
Kalajoella on aika lähelle 100 opettajaa, kun laskee Himangan, Raution sekä Pöllän koulut mukaan. Käsittääkseni opettajille maksetaan palkkaa kesä-heinä- ja elokuustakin, vaikka ei ole työpaikalla? Jos keskiansio on 3200 euroa/opettaja, jokainen voi laskea, paljonko säästyy, kun lomautetaan kesäksi. Karkeasti arvioiden 320 000 euroa. Sekin voi olla alakanttiin, joten edes oppilaat eivät kärsi näistä lomautuksista, eikä opetus. Toki koulun johtajilla on kesälläkin hommia ja töitä. Samalla voisi lomauttaa myös syysloman sekä hiihtoloman ajaksi opettajat. Kesälomaahan ei opettajille kerry käsittääkseni kuten muille ammattiryhmille. Joten ei edes tarvitse lomarahoja maksaa, säästöt olisivat mittavia. Siinä yksi ehdotus kaupungin hallitukselle tai valtuustolle, kumpi päättää näitä asioita.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kalajoen ylä-asteen päätöspäivä Kirjoittanut: makes sense / 21.12.2013 / klo 12:14, Kalajoki

Olen todella pettynyt, siis TODELLA pettynyt siihen että kunta säästää sellaisessa asiassa kuin kouluruoka, joka tässä tapauksessa oli riisipuuro jota ei edes ollut. Siis mitä hittoa oikeasti?!? Aina ennen monen monituisen vuoden aikana on tarjottu perinteinen joulupuuro joululomalle laskeutumisen alkamispäivänä (la. 21.12). Nyt tämän tilalla oli pillimehu ja jokin kaurakeksi... Ei siinä mitään säästöä tule, muutakuin muutama euro. Kaikki rahat syydetään jonnekkin särkille yms. Arvatkaapas "päättäjät" että veikö tämä joulutunnelman?   
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kiire rakentaa
Kirjoittanut: Ei kivaa katsottavaa / 13.12.2013 / klo 08:02, Kalajoki

Nykyinen rakentamisen kiire aiheuttaa jo uudisrakennuksissa sisäilmaongelmia. Tätä kiirerakentamista voi käydä seuraamassa Kalajoen asuntomessualueella!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Olemmeko jo aikaamme jäljessä? Kirjoittanut: Euro on kuitenkin ainut konsultti / 15.11.2013 / klo 15:29, Kalajoki

Onko kukaan laskenut kuinka paljon kaupunki säästää kouluverkko uudistuksessa, jos ei rakenneta uusia kouluja lainkaan vaan koulu pidetään linja-autossa, niitähän jokatapauksessa tullaan tarvitsemaan jatkossa paljon!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Paha akka
Kirjoittanut: Minä / 11.11.2013 / klo 14:45, Kalajoki

Paha akka voi estää jopa uskon Jumalaan. Kun se raivoaa (siis akka) niin tuntuu kuin maailmassa ei koskaan ole ollut rakkautta eikä tule. On sellainen tunne että mustat tapponuolet lentelevät ympäri huonetta pyrkien tappamaan jonkun. Suuri ilkeys leijailee huoneessa kuin räkä odottaen tipahtamistaan. Se on hirveää. Se tuntuu kumpuavan jostain syvältä DNA:n alkulähteeltä. Kun sen piiristä pääse kauemmas, esimerkiksi ulos, tuntuu kuin olisi pelastunut suurelta tuholta kuten tsunamilta. Vesisadekkin on kuin pisara meressä. PS. Ymmärtänette nimimerkin käytön !  
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
KIITOS KAUPUNGILLE ! Kirjoittanut: Aimo Isopahkala / 2.11.2013 / klo 19:47, Kalajoki

Kiitos uudesta pururadasta ! Kaupunki piti lupauksensa ja teki hienon uuden pururadan keskustan tuntumaan. Kyllä nyt kelpaa kuntoilla.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
JHT Kalajoki ry:n hallituksesta.
Kirjoittanut: Valtteri Airas / 19.10.2013 / klo 15:11, Kalajoki

Kausi 2012 – 2013 on takana. Hallituksen entisenä jäsenenä haluan hiukan valoittaa mennyttä kautta. Kausi ei ollut helppo. Ei niin urheilullisesti, kuin taloudellisestikaan, mutta lopputuloksena oli kuitenkin edustuksen osalta sarjapaikan säilyttäminen, 98-junioreiden aluemestaruus ja 99-junioreiden aluepronssi. Näiden hienojen saavutusten lisäksi jäähallilla nähtiin paljon hymyileviä lapsia ja nuoria, jotka nauttivat jääkiekon tuomasta yhteisöllisyydestä ja liikkumisen iloista. Myös talous jäi plussan puolelle. Suuri kiitos näistä kaikille pelaajille, valmentajille, vanhemmille ja muille vapaaehtoistyöntekijöille, sekä viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpinä taloudellisille tukijoille ja yhteistyökumppaneille.

Kauden aikana hallituksen pääteemaksi tuli junioritoiminnan kehittäminen ammattimaisemmaksi. Siitä konkreettisena saavutuksena mainittakoon juniorivalmennusryhmän perustaminen. Myös kioskin ja sen toiminnan tehostaminen oli ohjelmassa, joka mielestäni myös nosti ilmettään huomattavasti. Lisäksi edustuksen taakse syntyi kevään aikana tukiryhmä, tähän hallitus ei ollut osallisena, mutta tämä osoittaa vain sen, että kalajokinen jääkiekko on useiden kaupunkilaistemme sydämellä. On hienoa, että tällaista ”talkoohenkeä” löytyy.

Uusi kausi on alkanut. Meidän toiminnasta on tullut paljon kritiikkiä. Se on ymmärrettävää, varsinkin niiden osalta, jotka eivät ole asioista perillä. Kritiikkiä pitää olla, jotta kehitystä tapahtuu. On kuitenkin surullista, että JHT:n yleisessä kokouksessa oli entisen hallituksen lisäksi 4 henkilöä (Suuri kiitos heille), jotka pääsivät paikalle. Missä olivat kaikki kärkkäät ”käytäväparlamenttien” jäsenet, joilla nyt oli oikeasti mahdollisuus tulla keskustelemaan JHT:n kehittämisestä ja joilla oli myös mahdollisuus päästä vaikuttamaan jääkiekkoseuramme kehittämiseen ilmoittautumalla ehdokkaaksi uuteen hallitukseen?

Kiitokset kaikille hallituksen jäsenille mielenkiintoisesta menneestä kaudesta. Minä mukana olleena tiedän minkä työn olette tehneet. En voi kuin nostaa hattua ja kumartaa syvään. Jääkiekkoa kunnioittaen, Valtteri Airas Ps. Meinasi unohtua valtava kiitos Jussi Jokisille, jonka toiminta JHT:n tueksi on ollut todella merkittävä. Sama   
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kunta säästää turvallisuuden kustannuksella Kirjoittanut: rautiolaiset / 24.9.2013 / klo 10:36, Kalajoki

Mikähän siinäkin on, että Raution katuvaloista vain muutamaa raaskitaan pitää päällä pimeän aikaan? Aika turvatonta liikkumista tuolla pimeällä tien pientareella kun ei ole edes sitä kevyenliikenteenväylää.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Luontoalueen tuhoamista moottoripyörillä
Kirjoittanut: Kausipaikkalainen / 7.6.2013 / klo 11:15, Tampere

Kolme isoilla crossipyörillä (?) ajavaa poikaa pilaa Mariston ja Löytyn pakkoja, Hiihtomajan latupohjaa sekä Tahkokorvien hiekkadyynejä.

Himangalla lienee luvallinen crossirata? Melu kuului Tahkokorvien alkupäähän saakka, kun lankkupolkua astelin.

Missään pyöristä ei ollut rekisterikilpiä. Kilpailunumeron paikka pyörän ohjaustangon välissä oli valkoinen. Yhdellä pojista keltainen kypärä.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kokkolan neurologinen osasto Kirjoittanut: Safiiri / 24.5.2013 / klo 20:28, Helsinki

Siskoni pääsi vihdoinkin tutkimuksiin tänään neurologiselle osastolle. Siskolla jaloissa heikkoutta, vapinaa jne. Häntä oli tutkittu yksi päivä eli aamulla meni ja illalla oli jo kotona. Kaiken huippu on mielestäni se, että siellä oli sanottu vapinasta, että se on "vanhuutta"? Siskoni on 61- vuotias. Hän kysyi minulta, joka olen häntä neljä vuotta vanhempi, että vapisenko minä? Vastasin en vapise mistään paikasta! Huonoksi on mennyt hoito ja potilaan tutkinta kunnallisissa laitoksissa. Ei 61-vuotias vapise VIELÄ vanhuuttaan. Joku hänellä on, mutta lieneekö asia niin, ettei enää yli 60-vuotiasta kannata tutkia yleisellä puolella. Kortisonipiikkiäkin hän on pyytänyt paikallisesta terveyskeskuksesta, mutta oli sanottu, ettei se enää auta vanhoihin vaivoihin. Nyt Kokkolan neurologisella oli määrätty kortisonipiikki olkapäähän tulehtumisen ja kivun johdosta. Eivät kuitenkaan antaneet sitä siellä, vaan potilaan pitää ottaa se kotipaikkakunnallaan. Mitähän se sote tuo tullessaan, kun nyt on jo kovin hankalaa ja potilasta pompotetaan paikasta toiseen. En voi kuin ihmetellä täällä Helsingissä, millaista siellä Pohjanmaalla on terveydenhoito ja sairaan tutkiminen. Varsinkin, kun läheltä olen nähnyt sisareni kunnon. Yksityislääkäriin pitää mennä, muuten jää vaivat selvittämättä tai niin kuin nytkin laitetaan vanhuuden piikkiin vaikka et ole kuin 61-vuotias. Uskomatonta!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Arvot hukassa kalajoella.
Kirjoittanut: Ekka / 16.5.2013 / klo 08:38, Kalajoki

Taas tuli todistettua,että Kalajoella ei arvosteta vanhaa kulttuuria. Raution kirkosta kyydityksen saanutta ja ryöstettyä vaivais-ukkoa rangaistaan nyt sen löydyttyä panemalla se kierrätykseen.

Eikö olisi oikein ja kohtuullista,että se saisi jatkaa seisomistaan tapulinseinällä ja uusi pantaisiin vara vaivais-ukoksi? Onko Rautiolaisista nyt ukkonsa puolustajiksi?
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kalajoen terveyskeskuksen palveluista Kirjoittanut: Safiiri / 10.5.2013 / klo 08:01, Helsinki

Kerronpa tositapauksen. Ihmisellä suu vereslihalla, huulet turvoksissa ja kielen päällä harmaa kate. Suussa valtava polte. Hän meni terveyskeskukseen, missä virolainen lääkäri otti hänet vastaan. Potilas näytti suutaan. Lääkäri vastasi,"te olla palelluttanu suu/huulet". Ei mitään kokeita eikä mitään lääkkeitä. Suu ei ottanut parantuakseen. Potilas soitti Oulaisten päivystykseen. Siellä hoitaja oli kertonut, että voidaan ottaa näytteitä ja jopa sisällekin. Potilas lähti taksilla Oulaisiin. Odotti tunteja. Pääsi lääkärin vastaanotolle. Lääkäri katsoi vain taskulampulla suuhun. Siinä kaikki. Potilas sai lähteä kotiin. Seuraavana päivänä potilas soitti Kokkolaan. Meni sinne taksilla. Yhdeksän tuntia sai odottaa. Siellä määrättiin vain verikokeita, jotka piti otattaa Kalajoen terveyskeskuksessa. Kovin on hankalaksi mennyt. Muistan vielä ajan, kun oli kunnanlääkäri Untamo Sorasto, joka hoiti asiat. Jopa päivystys oli olemassa. Lopulta yksityinen hammaslääkäri antoi sienilääkettä. Tämä lienee myös päättäjistä kiinni. Asia on rahakysymys, ja säästöä pitää syntyä. Huonoon suuntaan ollaan menossa.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kalajoen terveyskeskuksen palveluista
Kirjoittanut: William Stonehead / 14.12.2015 / klo 22:13, Tukholma
Safiiri puhuu vakavaa asiaa, toisin oli ennen, sotien jälkeen minäkin soraston aikaan siellä Kalajoen sairaalassa synnyin mutta silloinhan Suomi oli "varoissaan" ja palvelut lähellä, että kiitos siitä. Tänään se ei näytä muu siellä autavan jos sairastuu, kuin että täyttää repun ruualla ja juomalla, menee läheiseen metsään kiipeä puuhun kuten intiaanit aikanaan USA:ssa ja odottaa että kutsu kuuluu autuaammille metsästysmaille. Paremman huomisen toivossa terveisin William Stonehead Stockholm Sverige


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Keskuskarin lokit Kirjoittanut: a s u k k i / 26.4.2013 / klo 21:04, Kalajoki

KIITOS kaupungille, kun häädätte suuren, sotkevan ja meluavan lokkiyhdyskunnan pois Keskuskarintien viereltä!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Koiran jätös yhtä paha
Kirjoittanut: Lomaosakas / 1.6.2015 / klo 20:32, Helsinki
Särkillä on yhä enemmän koiria johtuen vakituisen asumisen lisääntymisestä. Niitä viedään pääsääntöisesti rannalle ihan vesirajaan. Siksi koirien uittamista ja tarpeen tekoa pitää ryhtyä valvomaan. Ainakin kieltokylttejä on syytä laittaa.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
jäähallilta kadonnut pyörä Kirjoittanut: pyörän havainnut / 6.2.2013 / klo 13:13, kalajoki

koulupolun leikkikentän vieressä on musta naistenpyörä
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Polkupyörävaras Kalajoella
Kirjoittanut: jääkiekkojunnun äiti / 6.2.2013 / klo 08:06, Kalajoki

Tänään tiistaina 5.2.13 on varastettu jäähallin pihalta musta Tunturi Saint polkupyörä. Tarkistakaapas vanhemmat pihanne ja palauttakaa pyörä sinne, mistä lapsenne sen tiistai-iltana varasti. Kiva tulla illalla harkkojen jälkeen kävelyllä kotiin, kun joku on vienyt uudehkon pyörän.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
kadonnut polkupyörä Kirjoittanut: ehkä se pyörä / 6.2.2013 / klo 13:13, kalajoki

koulupolun leikkikentän vieressä lumipenkkaa vasten ehkä kyseinen pyörä
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kadonnut polkupyörä
Kirjoittanut: Jääkiekkojunnun äiti / 6.2.2013 / klo 20:43, Kalajoki

Pyörä löytyi. Kiitos vihjeestä :)
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Hiekkasärkkien yöpyjät Kirjoittanut: satunnainen matkaaja / 31.12.2012 / klo 18:26, Seinäjoki

Luin juuri lehdestä, miten hiekkasärkien yöpyjämäärät ovat olleet laskussa. Olen jo vuosia ihmetellyt miten on mahdollista, että Kalajoella ei hyödynnetä venäläisiä matkailijoita. Tänä päivänä jokainen perämetsän mökkivuokraajakin pyrkii pääsemään osingoille noista rahoista! Juuri tälläkin hetkellä (vuodenvaihde) venäläisiä olisi tulossa suomeen pilvin pimein. Ei pidä luulla, että Kalajoki olisi jotenkin liian kaukana. Venäläinen matkailija kyllä tulee kun vain on ns. paketti kunnossa. Ja Kalajoellahan se olisi! On hotelleja ja mökkejä riittämiin. On tasokkaita ruokapaikkoja ja ennen kaikkea kylpylä, joka on yleensä venäläisiä matkailijoita houkutteleva ajanviete. Lisäksi Kalajoella olisi helppo järjestää ulkopuolisen toimesta mm. koiravaljakkosafareita ja moottorikelkkasafareita turisteille. Onpa hyvät hiihtomahdollisuudetkin. Uskon että jo pelkästää joulun ja loppiaisen välillä hiekkasärkät voisi saada n. 10000 venäläis yöpymisvuorokautta. Oheistoimintoineen ym. ostoksineen paikkakunnalle voisi jäädä jopa miljoonia euroja pelkästään tuona parina viikkona. Puhumattakaan hyvän maineen kasvaessa myös muina aikoina. Olisiko syytä ottaa vaikka vähän muilta mallia, laatia kunnon paketti ja tarttua toimeen??
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
joulukonsertit kirkossa
Kirjoittanut: eroan kohta kirkosta / 18.12.2012 / klo 08:38, kalajoki

Onko oikein että seurakunta antaa ilmaiseksi kirkon rahanahneiden julkkisten käyttöön. Ymmärtäisin jos ihmisillä olisi vapaa pääsy kirkkoon konsertin aikana. Hautapaikastakin peritään maksu vaikka olet maksanut kirkollisveroa kymmeniä vuosia.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Hyvät tavat kunniaan! Kirjoittanut: äiti / 14.12.2012 / klo 13:51, Kalajoki

Seurakunnan päiväkerhonohjaajat olivat järjestäneet hienon joulujuhlan kerholaisille ja perheille keskiviikkona 12.12.

Oli kuitenkin pöyristyttävän häpeällistä, miten itse vieraat kunnioittivat juhlaa!? Yhteislauluja oli joo, täydessä seurakuntasalissa ei laulanut kuin kourallinen ihmisiä! Pienten lasten esitysten jälkeen kukaan ei antanut aplodeja. Kyllä hävetti. Ja ärsytti!

Onko nykyihminen jo niin kaukana Joulun oikeasta sanomasta, ettei suvaitse laulaa Jeesuksesta kertovia lauluja, vai mikä oli syynä laulamattomuuteen? Tuskin ainakaan taidottomuus.

Vierustoverin kanssa oli kivempi jutella. Olis nyt aikuiset voineet kunnioittaa lasten juhlaa ja ohjaajien vaivalla järjestämää tilaisuutta.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Lihan ja leivän hinta
Kirjoittanut: Lähiruokaa tarvitaan / 15.11.2012 / klo 08:33, Sievi

Eikö olisi hyvä tietää totuus tuottajain saamista lihan ja viljan hinnoista. Nythän he puhuvat teurastamolta, tai viljanmyynnistä saatavista tuloista, niin kuin se olisi ainoa tulo, mitä niistä tulee.

Todellisuudessa hintaa tulee myös hehtaarituista ja lihanhintaan tulee lisäksi ainakin kahdenlaista tukea. Todellinen tuottajan saama hinta on, kun ynnätään kaikki tuet ja myyntihinta. Siitä sitten vähennetään todelliset kulut, niin siinähän viivan alla on ihan muuta, mitä väitetään.

Jokainen järkevä ihminen tietää, että ei tuollaisilla tuloilla, mitä on annettu ymmärtää, pidetä yllä esim. konekantaa, mitä nykymaataloudessa tarvitaan. Myös Ely-keskukset myöntävät tiloille investointitukeja rakentamiseen ym.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
lihan ja leivän hinta Kirjoittanut: Suomalaisille työtä / 10.1.2016 / klo 16:03, Kalajoki
kun alkaisitte ostamaan kotimaisia tuotteita,alkaivat maanviljelijätkin pärjään omillaan minä pärjään kotimaisilla tuotteilla.kuluttajat me määrätään kuinka paljon kotimainen työ tuottaa.Lukekaa ja ottakaa selvää mikä tehdas on suomalaisten omistuksessa ja maksaa verot suomeen ja työllistää suomalaisia.Katsokaa leipä-ja keksihyllyjä paljonko siellä on suomalaisia tuotteita.meillä on leipomoita jotka pystyis täyttäänne.Piitää kyllä olla suurennuslasi että erottaa missä maassa tuote on valmistettu.Kahvit Paulik on vielä suomalainen.Meiran omistaa Italia Maitotiloja on loppunut ja loppuu edelleen.Kun ostatte tuotua maitoa ja maitovalmisteita.otappa käteen ja katso missä maassa on valmistettu.Jos jokainen ajattelisimme tämän asian huolellisemmin,jättäisimme hyllyyn ei suomalaisen tuotteen,kauppioiden olis kans käytävätutkiin asioita.Minä olen kyllä tullut aika hyvin toimeen suomalaisilla tuotteilla.


Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Kunnanhallitukseen Lek Pernu
Kirjoittanut: Perussuomalainen / 12.11.2012 / klo 07:26, Kalajoki

Nyt kun meillä perussuomalaisilla on oma valtuustoryhmä, niin keskitytään yhteisien asioiden ajamiseen - heitetään pois se käräjöinti ja jatkuva riitely. Jos kunnanhallitukseen avautuu paikka, niin sinne tietysti pitää saada puolueemme "ääniharava" Lek Pernu, niinkuin Erkki Aho on monesti todennut pitää ottaa äänimäärät huomioon paikkoja jaettaessa!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Älynjättiläinen. Kirjoittanut: ekka / 31.12.2012 / klo 18:26, kalajoki

Pankaa persut sinne joku älynjättiläisenne. Mitä jollakin ääniharavalla siellä on merkitystä? Kyllä niitä joo joo nais ja mies myötäilijöitä on siellä nähty jo maailman sivun.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Mistähän sen löytäis?
Kirjoittanut: Perussuomalainen / 3.1.2013 / klo 08:45, Kalajoki

Ei meidän puolueessa ole "älynjättiläisiä" vaan ihan tavallisia tossun kuluttajia. Ei ketään, joka olisi "messias".
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Messias. Kirjoittanut: ekka / 7.1.2013 / klo 09:35, kalajoki

Tuoreen kyselyn mukaan suuri enemmistö perussuomalaispuolueen kannattajista ei halua, että puheenjohtaja Soinille asetetaan vastaehdokasta seuraavassakaan puheenjohtaja vaalissa. Tämähän viittaa jo peräti kuningasajatteeluun. Olisiko nyt uuden seli, seli.. selityksen paikka?
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Juuri näin
Kirjoittanut: Erkko hoi muista lupaus / 4.12.2012 / klo 13:38, Ylivieska

Olen samaa mieltä kanssasi. Mutta onkohan tässä käynyt samoin kuin puolueen johdossa. Erkki Aho syyttää persujen johtoa siitä, että he päättävät itsevaltiaan tavoin kaikesta ja rakentavat vain omaa dynastiaansa. Onko Kalajoella sama tilanne, äänestä ketä ehdokasta puolueesta tahdot, ääni menee kuitenkin Erkille, Erkki valitsee itsensä edustajaksi tärkeimmille paikoille. Taitaa näistä päätöksistä alkaa Erkin lopullinen alamäki.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Hyvältä näyttää. Kirjoittanut: Me kalajokiset / 15.5.2012 / klo 09:13, Kalajoki

Kalajoki on vihdoin alkanut panostaan keskustan ilmeeseen. Vanhoja autiona seisoneita autiotaloja poistetaan ja uutta aletaan rakentamaan. Oikein! Hyvä idea oli vanhojen kunnostuskelpoisten rakennusten siirto niille paremmin sopiville paikoille. Vanhan Mertamarketin paikalle nyt kunnon kauppakeskus ja mielellään tasokas ravintola. Oisko S-marketilla halua muuttaa kauppakeskukseen? Nykyisestä s-marketista saisi Agrimarket isommat tilat. Paluuta menneeseen. Mitä muuta. No Biltema, Lidl, Verkkokauppa tai Clas Ohlson. Ei tarvitsisi ajaa toiselle paikkakunnalle enään ostoksille.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tarttee mennä toiselle paikkakunnalle
Kirjoittanut: Tarvitaan yksi palveleva kauppa / 17.11.2012 / klo 21:34, Kalajoki

Kun viikot on töissä, niin viikonloppuna remppaisi koneita ja laitteita. Mutta varaosaliikkeet ovat kiinni lauantaisin täällä palveluun panostavalla paikkakunnalla. Kaksi kauppaa, ei tarvitse varmaan nimeltä erikseen mainita.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Jäitä hattuun Kirjoittanut: Paveli / 24.2.2012 / klo 07:24, KOKKOLA

Hieman ihmetyttää tuo humu Ruotsin prinsessa Victorian ja Danielin esikoisen ympärillä. Onnea heille vaan esikoisensa johdosta. Mutta mikä asiassa on saanut suomalaiset ihmiset ja tiedotusvälineet sekaisin? Eikö maailmaan synny monta miljoonaa lasta päivittäin? On syytä muistaa, jokainen elämä on suojelemisen arvoinen. Mikä tekee toisen ihmisen syntymästä suuremman ihastelun kohteen kuin toisen? Näin me siis eriarvoistamme ihmisiä. Joten jäitä hattuun - jokainen elämä on arvokas.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Paavelille
Kirjoittanut: Tapio Lund / 1.3.2013 / klo 09:07, Trollhättan.se

Olet oikeassa, miksi Suomessa näitä palvotaan, onko kateus, pahempaa palvontaa, kuin täällä Ruotsin puolella, heitä ei ole edes koskaan kansa valinnut "he vain ovat" 
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Jäitä hattuun Kirjoittanut: suomifani / 1.6.2012 / klo 06:18, kokkola

Paveli ihmetteli Ruotsin kuningasperheeseen syntyneen prinsessan saamaa huomiota. Niin se vain on - jotkut syntyvät "kultalusikka suussaan" mutta ei elämä ole heillekään aina yhtä juhlaa. Sopii iloita silloin kun vielä aiheita löytyy. Niitä vaikeita päiviä kun on tapana tulla jokaisen elämän matkalle. Toivokaamme pitkää ikää!
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistä
Tanssilajit hakusessa
Kirjoittanut: Anna-Riikka Nieminen / 23.2.2012 / klo 09:04, Kalajoki

Tanssia harrastavat tai edes tanssista kiinnostuneet kalajokiset varmasti toivoisivat enemmän lajimahdollisuuksia.

Esimerkiksi minä rakastan erilaisia katutansseja ja hip hoppia, mutta eksyin täysin vastakohtaiseen tanssiryhmään. Tuntien lopussa kuulee puhuttavan, että taas viikon lopuksi tulee eri lajien opettajia pitämään tunteja. Mistä niistä saa sitten tietoa?

Tuntuu, että vain nämä loistotanssijat tietävät niistä, vaikka tunnit on tarkoitettu kaikille. Viime kesänä pidetty Tartu tanssiin -leiri todisti, että Kalajoella on paljon eri tanssilajityylien ystäviä, vaikka lajia ei täällä opetettaisikaan. On outoa ja ärsyttävää, että paljon pienemmissä kunnissakin on enemmän toimintaa ja mahdollisuuksia harrastaa tanssia monipuolisemmin kuin täällä.
Vastaa tähän viestiin Ilmoita asiattomasta viestistäKeski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)