KP24
  

10.3.2016 KP24
Kalajoki ei halua Hiekkasärkkiä valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi

Kalajoen kaupunki ei ole hyväksymässä Rahjan saariston ja Hiekkasärkkien nimeämistä valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus päättää kaupungin lausunnosta, ja esityksenä on, että kaupunki vastustaa näiden alueiden nimeämistä.

Esitetyn lausunnon mukaan nimeäminen perustuu puutteelliseen valmisteluun ja vaikutusten arviointiin, eikä sen oikeusvaikutuksista ole riittävästi varmaa tietoa. Matkailuelinkeinolle nimeämisen vaikutukset saattavat olla pahimmillaan tuhoisia, koska jo nykyinen maakuntakaavan merkintä maakunnallisesti merkittävästä maisema-alueesta on hankaloittanut matkailualueen maankäytön kehittämistä.

Lausuntoesityksessä todetaan, että rakennusluvan myöntäminen voi kokonaan estyä tai merkittävästi vaikeutua, jos alue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Myös maa-ainesten ottaminen, tuulivoimaloiden rakentaminen ja metsienkäyttö voi vaikeutua tai estyä.

Rahjan saariston ja Hiekkasärkkien maisema-arvot katsotaan voitavat parhaiten turvata maakuntakaavoituksella ja kaupungin asema- ja yleiskaavoituksella.

Ympäristöministeriön nimittämä ohjausryhmä on esittänyt Kalajoelta uudeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi Rahjan saaristomaisemia ja Kalajoen Hiekkasärkkiä. Alueeseen esitetään kuuluvaksi lisäksi Siiponjokilaaksoa, Kallankareja sekä laajaa merialuetta mantereen ja Kallankarien välillä. Ministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa maisema-alueiden päivitysinventoinnista.

Kommentit
[2 kommenttia]
Hyvä perintö tuleville polville - raiskattu ja rakennettu ympäristö. Piirun verran enemmän rahaa luonnon kustannuksella.
Luojan luomaa, to 10.3.2016 18:24

Maisema on jo suurelta osin tuhottu, loppukin halutaan tuhota, kun pitää rakentaa "lisää tuhansia vuodepaikkoja" ; entistenkin käyttöasteen ollessa korkeintaan 10 % luokkaa.
"kestävää kehitystä", la 12.3.2016 16:18

 
Nimi:  
Nimimerkki (jos haluat käyttää):
Sähköposti:
Paikkakunta:  
Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.

   
 


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)