KP24
  

10.3.2016 KP24 | Päivitetty: 10.3.2016
Kokkolaan satamaan esitetään liikkumisrajoitusta

Myös Kokkolan sataman liikkumis- ja oleskelurajoituksista on lähetetty esitys sisäministeriöön.
Kuva: Juha Sallinen
Sisäministeriö on asettanut hankkeen sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista antaman asetuksen muuttamiseksi. Ministeriöön on saapunut viisi uutta esitystä liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamiseksi koskien Kokkolan, Oulun, Hangon, Turun sekä HaminaKotkan satamia.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Liikkumista ja oleskelua on rajoitettu esimerkiksi lentopaikkojen, vankiloiden, kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä tasavallan presidentin virka-asunnon sekä kesäasunnon alueilla.

Sisäministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti kohteeseen. Rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon.

 
Nimi:  
Nimimerkki (jos haluat käyttää):
Sähköposti:
Paikkakunta:  
Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.

   
 


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)