KP24
  

23.2.2016 KP24 | Päivitetty: 23.2.2016
Haapajärvi hankki 56 hehtaaria käyttämällä etuosto-oikeutta

Haapajärven valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen investointien määrärahan noston, jotta kaupunki pystyi ostamaan noin 56 hehtaaria lähinnä metsämaata. Kauppahinta on 100 000 euroa, jonka lisäksi kaupungille koituu joitakin muita kulueriä.

Valtuusto hyväksyi investointien määrärahan 60 000 euron noston äänin 18-7. Risto Hautakangas (kesk.) esitti Esko Lapinojan (kesk.) kannattamana, että määrärahaa ei koroteta. Kaksikko sai taakseen viisi muuta valtuutettua. Unto Kananen (kesk.) jääväsi itsensä, sillä hän metsänhoitoyhdistyksen työntekijänä oli selvittänyt asiaa keskustelemalla asianosaisten kanssa.

Hautakangas perusteli vastustusta sillä, että hän ei hyväksynyt kaupunginhallituksessa etuosto-oikeuden käyttämistä. Kaupunginhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, joka hylättiin. Oikaisuvaatimuksen teki maanomistaja, joka alun pitäen osti kaupungille nyt menevän metsäalueen.

Kaupunginhallitus käsitteli etuosto-oikeuden käyttöä salassa pidettävänä asiana. Talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäen mukaan kaupunki päätti käyttää etuosto-oikeutta lähinnä siksi, että maapalsta rajoittuu omakotitaloalueeseen ja teollisuusalueeseen, jolle halutaan saada reserviä mahdollista myöhäisempää laajentamista varten.

 
Nimi:  
Nimimerkki (jos haluat käyttää):
Sähköposti:
Paikkakunta:  
Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.

   
 


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)