KP24
  

17.2.2016 KP24
Kuntaliitto: Tehtävien karsimisessa voisi olla vielä ennakkoluulottomampia

Johanna Juupaluoma

Kuntien tehtävien karsinnassa jäädään kauaksi alkuperäisestä miljardin euron säästötavoitteesta.

Kunta- ja uudistusministeri

Anu Vehviläinen
(kesk.) esitteli keskiviikkoaamuna hallituksen toimenpideohjelman, jolla saataisiin aikaan 400–500 miljoonan euron säästöt.

Suomen Kuntaliiton kehittämispäällikön

Marja Lahtisen
mukaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisessä voisi vielä ennakkoluulottomammin miettiä, mistä voisi luopua.

– Tämä on kaukana tavoitteista. Ymmärrän, että tehtävä on hankala, mutta se edellyttäisi, että eri sektoriministeriöissä tähän tavoitteeseen sitouduttaisiin ja ennakkoluulottomasti katsottaisiin, mistä voitaisiin luopua.

Kymmenkohtaisessa toimenpideohjelmassa suurimmat säästöt on laskettu syntyvät kuntien tehtävien vähentämisestä (yli 154 miljoonaa euroa) sekä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä koskevien kelpoisuus- ja velvoite-ehtojen joustavoittamisesta (90 miljoonaa euroa).

Työnjakoa aiotaan esimerkiksi tarkastella sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien kesken.

– Erittäin tervetullutta on, että kelpoisuusvaatimuksia tarkastellaan ja niitä joustavoitetaan siten, että kunnilla olisi mahdollisuudet saada tehtäviin osaavaa henkilöstöä nykyistä laajemmalla rekrytointipohjalla.

Tämän lisäksi Lahtinen pitää nykyisessä toimenpideohjelmassa erittäin hyvänä, että kuntien velvoitteita vähennetään 18,1 miljoonalla eurolla keventämällä kaavoitus- ja rakentamisprosesseja sekä karsimalla erilaisia suunnitelmia, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolakia tai ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia suunnitelmia.

Toimenpideohjelman mukaan merkittävimmät kuntien tehtävien vähentämistä ja supistamista koskevat tehtävät ovat kuntien velvollisuuden rajaaminen lääkärin lausuntojen ja todistusten antamisessa (10,2 milj.), vanhuspalvelulain mukaisten tehtävien keventäminen (35,2 milj.), vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (61 milj.) ja pelastustehtävien siirto itsehallintoalueille (48 milj.).

Lopullinen toimenpideohjelma täsmentyy tämän ja ensi vuoden aikana. Ohjelmassa ei ole otettu huomioon tiiviisti sote-uudistukseen kytkeytyviä uudistuksia.

 
Nimi:  
Nimimerkki (jos haluat käyttää):
Sähköposti:
Paikkakunta:  
Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.

   
 


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)