KP24
  

17.2.2016 KP24
Yrittäjien odotukset positiivisia

K-P:n yrittäjien puheenjohtajan Kimmo Hanhisalon mukaan yritysten odotukset ovat hiukan valoisammat. Kuva: Simo Kattilakoski
Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina syksystä 2015.

Koko maan pk-yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan ja 16 prosenttia huononevan. Saldoluku on nyt +15 kun se edellisellä mittauskierroksella oli +9.

Myös Keski-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on hieman syksyn 2015 lukemaa parempi eli +8 (+3.

Keski-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman heikommat kuin syksyllä 2015.

Alueen pk-yritysten edustajista 11 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 14 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi, saldoluvuksi muodostuu -3 (syksyllä 2015 +1).

Koko maassa näkymät ovat kohentuneet syksystä saldoluvun ollessa nyt +9 (syksyllä 2015 +4).

Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtajana Mervi Järkkälän mukaan yritysten odotukset ovat varovaisen positiiviset.

– Keski-Pohjanmaalla suhdannekäänteet tulevat aina viipeellä. Nyt näyttää, että seuraamme koko maan kehitystä, mutta hieman vaisummin odotuksin.

Järkkälän mukaan pk-yritysten odotuksia pitää soveltaa myös täkäläisten yritysten rakenteeseen.

– Meillä on paljon mikroyrityksiä eli yrityksistämme 93 prosenttia työllistää alle kymmenen työntekijää.

K-P:n yrittäjien puheenjohtajan Kimmo Hanhisalon mukaan Keski-Pohjanmaalla on pärjätty kolme vuotta vähän paremmin kuin muualla maassa.

Hanhisalo odottaa meneillään olevista yhteiskuntasopimusneuvotteluista yrittäjyyttä tukevia ratkaisuja.

– Toivotaan, että lakiesitys paikallisesta sopimisesta menee eteenpäin, hän sanoo.

Koko maan pk-yrityksistä kolmasosalla ja Keski-Pohjanmaalla hieman useammalla (39 %) ei ole tarvetta työllistää.

Työn sivukulut ja kysynnän riittämättömyys ovat koko maan ja alueen suurimmat työllistämisen esteet.

Koko maan pk-yrityksistä joka neljäs on ryhtynyt sopeuttamistoimenpiteisiin ja joka kymmenes suunnittelee sopeuttamista nykyisen suhdannetilanteen vuoksi.

Keski-Pohjanmaalla hieman useampi (31 %) on jo sopeuttanut toimintaansa, sopeuttamista suunnittelevia on alueella saman verran kuin koko maassa.

Työaikajärjestelyt, lomautukset ja irtisanomiset ovat koko maassa ja Keski-Pohjanmaalla yleisimmät toteutetut tai harkinnassa olevat sopeuttamistoimet.

Joka viidennellä koko maan ja 17 prosentilla Keski-Pohjanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa vientiä näistä on yli puolella.

Pk-yritykset koko maassa ja myös Keski-Pohjanmaan alueella hyödyntävät tai käyttävät digitaalisista työkaluista ja palveluista eniten yrityksen omia kotisivuja ja sosiaalista mediaa.

Pk-barometriin vastasi joulu-tammikuun aikana Keski-Pohjanmaalla 243 yrittäjää.

Simo Kattilakoski

 
Nimi:  
Nimimerkki (jos haluat käyttää):
Sähköposti:
Paikkakunta:  
Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.

   
 


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)