KP24
  
Tilaa
Osoitteen-
muutos /
Jakelun
keskeytys
O S O I T T E E N M U U T O S

Tehtävä 2 arkipäivää ennen muutoksen alkamista.

Muutos on *  

Osoitteenmuutos koskee seuraavia lehtiä *


Asiakasnumero


Sukunimi *


 
Etunimi *


 
Lähiosoite *


 
Postinumero *


 
Postitoimipaikka *


 

U U S I  O S O I T E
Alkaen *


 
Nimi *


 
Lähiosoite *


 
Postinumero *


 
Postitoimipaikka *


 
Puhelin


SähköpostiSyötä yllä oleva varmennuskoodi

   
 

Lisätietoja: Asiakaspalvelu 020 750 4469, arkisin ma-pe klo 8.00 - 16.30. Sähköposti: tilaus@kpk.fi

J A K E L U N  K E S K E Y T Y S

Tehtävä 2 arkipäivää ennen keskeytyksen alkamista. Voit myös lahjoittaa lehdet keskeytyksen ajaksi, jolloin tee tilapäinen osoitteenmuutos.

Keskeytys väh. viikko, jatkaen kestotilaajan tilausaikaa keskeytyksen verran.

 

Jakelun keskeys koskee seuraavia lehtiä *


Keskeytyksen alkamispäivä *


 
Keskeytyksen päättymispäivä *


 
Asiakasnumero


 
Nimi *


 
Lähiosoite *


 
Postinumero *


 
Postitoimipaikka *


 
Puhelin


Sähköposti

Syötä yllä oleva varmennuskoodi

   
 

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin ma-pe klo 8.00 - 16.30 puh. 020 750 4469. Sähköposti: tilaus@kpk.fi


Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu

Päätoimittaja:
Kauko Palola

Päätoimitukset:
Kokkola
puh 020 750 4400 (keskus)
puh 020 750 4405 (ilt. ja viikonloput)

Ylivieska
puh 020 750 4600 (keskus)
puh 020 750 4639 (ilt. ja viikonloput)